Parodos
Albumai
2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „FRANČESKO DE RIMINI PRAGARE“. BARELJEFAS. 1920 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 11, l. 38.      

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „JULIO CEZARIO MIRTIS“. BARELJEFAS

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 11, l. 35.         

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „ANT VIEŠKELIO“. BARELJEFAS 1920 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 11, l. 42.          

Kartą Juozas Zikaras savo gimtinėje pamatė ponus, vežamus karietaite, o prieš juos sunkiai ratus su žabais tempiančią motiną su vaikeliu. Ponai oriai tarpusavy šnekučiavosi, bet nepasirodė jie dailininkui laimingi, o vaikiukas šalia pavargusios mamos linksmai čiauškėjo vis primindamas: „Tu taip neskubėk, mamyte, nepavark“

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „VYDŪNAS“. BARELJEFAS. 1922 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 25.        

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „J. BASANAVIČIUS“. BARELJEFAS. 1926 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 33.        

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „BEDARBIS“. BARELJEFAS. 1926 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 11, l. 41.       

Juozas Zikaras dažnai parsivesdavo į namus darbo ieškančius padienius. Ateina žmogelis, supjauna kelias malkas ir sumoka jam skulptorius kaip už visą dieną. Zikarienė pykdavo, bardavo vyrą, bet tas sakydavo, kad darbininkas visą dieną būtų dirbęs, tik kad malkų nebelikę.

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „MODERNIŠKA MADONA“. BARELJEFAS. 1928 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 11, l. 36.

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „MEDICINOS DAKTARAS VL. KUZMA“. MEDALIS. 1930 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 42.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „PROFESORIUS V. ČEPINSKIS“. MEDALIS. 1931 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 44.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „PETRAS VAIČIŪNAS“. BARELJEFAS. 1931 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 37.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „ARKLIŲ TRAMDYTOJAS“. BARELJEFAS. 1933 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 13, l. 18.     

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS. „J.TUMAS-VAIŽGANTAS“. BARELJEFAS. 1934–1936 M.

LLMA. F. 189, ap. 1, b. 12, l. 23.   

J. Tumas-Vaižgantas, žiūrėdamas į savo bareljefą, J. Zikaro išdrožtą ąžuole, sakęs : „Niu, Juozai, niu kam ąžuole? Toks kietas medis. Liepos būtų užtekę.“ Zikaras patikinęs, kad kokia liepa! Juk Vaižgantas mažų mažiausiai – Lietuvos ąžuolas! Į tai Vaižgantas atsakęs, kad jau kas ąžuolas, tai Zikaras!

Lt En