Parodos
Albumai
2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZO ZIKARO IR ANELĖS TŪBELYTĖS VESTUVINĖ NUOTRAUKA. 1914-12-25.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 11, l. 1.       

Petrapilyje Anelė Tūbelytė priklausė lietuvaičių jaunimo bendruomenei, kuri ne tik lietuvybės reikalus palaikydavo, bet ir dalyvaudavo įvairiuose tautiniuose susiėjimuose. Anelė mėgusi įvairius iššūkius, todėl,  gavusi pasiūlymą pozuoti Peterburgo Dailės akademijos studentui (net turinčiam akademijoje savo studiją!) „Lietuvaitės portretui“, sutinka. Štai tada ir įvyksta pirmasis susitikimas Juozo Zikaro ir Anelės Tūbelytės. Jiedu susituokia 1914 metais, per Šv. Kalėdas šv. Kotrynos bažnyčioje. Liudininkas – visas netveriantis linksmumu Balys Sruoga

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU ŽMONA ANELE TŪBELYTE ZIKARIENE IR SŪNUMIS VAIDUČIU IR TEISUČIU. [1926] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 11, l. 3.      

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU SŪNUMI VAIDUČIU PALANGOJE. [1930] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 11, l. 6.        

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU SŪNUMIS VAINUČIU, TEISUČIU IR VAIDUČIU BEI DUKRA ALYTE. [1931] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 11, l. 7.       

Skulptorius Juozas Zikaras savo vaikams sakydavo, kad nėra gėdingo darbo, yra gėdingai blogai atliekamas darbas. „Jei būsite puikūs kiemsargiai – didžiuosiuosi jumis, jei būsite prasti profesoriai, gėda bus prisipažinti, kad jūs – mano vaikai“

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU ŠEIMA IR DRAUGAIS KAČERGINĖJE. [1932] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 11, l. 9.         

Paskutinieji Anelės ir Juozo Zikarų vaikai dvyniai Alytė ir Vainutis buvo silpnos sveikatos. Vaikų ligoms nepraeinant, skulptorius surado gerą, nors ir brangią sanatoriją Šveicarijoje. Bet dėl viso ko nusprendė pasikonsultuoti su daktaru Vladu Kuzma. Gydytojas nusišypsojo ir tarė: „Ką galiu pasakyti... Gerą sanatoriją išrinkote, gerą vietą suradote, bet vis tik yra viena dar labiau tinkama vieta jūsų vaikiukams..“ Zikarai susižvalgė ir skulptorius stvėrė draugą už rankos: „Taigi sakyk, man jį galas, jei dar brangiau, dėl vaikų padarysiu viską“. „Sakai viską?“ – perklausė Kuzma. – „Na tada pasakysiu. Geriausiai tavo vaikams, o ir tau būtų ... Kačerginės pušyne!“

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU ŽMONA IR DUKRA ALYTE KAZLŲ RŪDOJE. [1937] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 11, l. 13.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

VAINUTIS ZIKARAS – JAUNIAUSIAS JUOZO ZIKARO SŪNUS. VAINUTIS RANKOSE LAIKO JUOZO ZIKARO SKULPTŪRĖLĘ „LAISVĖ“. [1990] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 42, l. 1.        

Juozas Zikaras savo vaikams atskleidė „Laisvės“ simbolius: sutraukytos grandinės – kūno laisvė, laisvai plevenantis rūbas – žodžio laisvė, besiplaikstanti iškelta vėliava – minties laisvė, sparnai – sielos laisvė

Lt En