Parodos
Albumai
2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU J. KRIKŠČIŪNU-JOVARU, K.PETRAUSKU IR K. STIKLIUM ŠIAULIUOSE. 1912 M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 21, l. 1.      

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU J. GRINIUM, Z. IVINSKIU, S. ŠALKAUSKIU, J. ŠALKAUSKIENE BEI JŲ SŪNUM KAČERGINĖJE. [1936] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 29, l. 1.      

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU (VARDAS NENUSTATYTAS) GARUNKŠTIENE IR KT. PAŽĮSTAMAIS KAUNE. [1939] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 31, l. 2.          

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU BIČIULIAIS ŽIŪRONUOSE. 1939 M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 30, l. 1.           

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU JAUNŲJŲ ŪKININKŲ RATELIO NARIAIS ŽIŪRONUOSE. 1939 M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 30, l. 2.          

Lt En