Parodos
Albumai
2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZO ZIKARO – T. K. ŠTEMBERGO GIMNAZIJOS IR REALINĖS MOKYKLOS SANKT PETERBURGE DĖSTYTOJO – DARBO DOKUMENTAS. 1918 M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 34, l. 5.

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU J. PETRULIU IR KITAIS PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS MOKINIAIS. [1920] M.

LLMA. F. 372, ap. 1, b. 11, l. 1.    

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS MOKYTOJAIS. 1921 M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 22, l. 1.    

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS MOKINIAIS. [1923–1925] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 13, l. 1.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS MENO KUOPOS DAILĖS SEKCIJOS NARIAIS. 1923 M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 13, l. 2.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS MOKINIAIS. [1923–1925] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 13, l. 3.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU PANEVĖŽIO VALSTYBINĖS GIMNAZIJOS MOKINIAIS. [1923–1925] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 13, l. 4.       

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU SAVO MOKINIAIS J. DAGIU, N. PETRULIU IR KT. KAUNO MENO MOKYKLOS SKULPTŪROS STUDIJOJE. [1931] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 14, l. 1.           

Juozas Zikaras buvo puikus, labai gerbiamas mokytojas, Meno mokykloje, ko gero, vienintelis neturėjęs pravardės. Studentai į jį kreipdavosi: „tamsta mokytojau“ arba „ponas skulptoriau“.

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU A. GALDIKU, P. KALPOKU, A. VARNU IR KT. KAUNO MENO MOKYKLOS MOKYTOJAIS. [1931−1935] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 25, l. 1, 2.    

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU V. PALIU, D. TARABILDIENE IR KT. SAVO MOKINIAIS PRIE KAUNO MENO MOKYKLOS. [1934] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 15, l. 2.        

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

P. ALEKSANDRAVIČIUS, J. JABLONSKYTĖ-PETKEVIČIENĖ, M. KATILIŪTĖ, V. NORKUS IR KT. KAUNO MENO MOKYKLOS MOKINIAI. [1936] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 32, l. 1.        

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU I. ŠLAPELIU KAUNO MENO MOKYKLOS SKULPTŪROS STUDIJOJE. [1936] M.

LLMA. F. 377, ap. 1, b. 26, l. 1.         

2021 METAI – JUOZO ZIKARO METAI

JUOZAS ZIKARAS SU J. GRUODŽIU, J. KELIUOČIU, A. VARNU, A. ŽMUIDZINAVIČIUM IR KT. J. VIENOŽINSKIO 50-METYJE. 1936 M.

LLMA. F. 377 ap. 1, b. 27, l. 1. 

Lt En