PRATARMĖ

JUOZO ZIKARO PORTRETINĖS NUOTRAUKOS

JUOZAS ZIKARAS – STUDENTAS

JUOZAS ZIKARAS PRIE SAVO KŪRINIŲ

„GERBIAMIEJI, TALENTO DUOTI JUMS NEGALIU, BET IŠMOKYTI DIRBTI – PRIVALAU“... J. ZIKARAS

JUOZAS ZIKARAS SU ŠEIMOS NARIAIS

JUOZAS ZIKARAS SU KITAIS ASMENIMIS

„ŠIS DAILININKAS TURI DIEVIŠKOS UGNIES“. I. REPINAS

JUOZO ZIKARO KURTI PORTRETINIAI BIUSTAI

JUOZO ZIKARO KURTI BARELJEFAI, MEDALIAI

Parodos
Lt En