Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius meldžiasi prie arkivyskupo Jurgio Matulaičio sarkofago Šv. Arkangelo Mykolo bazilikoje.

Marijampolė, 1982 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A156-P124.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupo Antano Vaičiaus konsekracija Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Iš kairės: 1 – vyskupas Vincentas Sladkevičius, 2 – vyskupas Julijonas Steponavičius, 3 – naujasis vyskupas Antanas Vaičius, 4 – vyskupas Liudvikas Pavilonis, 5 – vyskupas Juozas Preikšas.

Kaunas, 1982 m. liepos 25 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45646.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kunigo Stanislovo Valiukėno kunigystės 50-ies metų sukakties minėjimas. Iš kairės: 2 – kunigas Stanislovas Valiukėnas, 3 – vyskupas Vincentas Sladkevičius.

Vilnius, 1982 m. rugpjūčio 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-108429.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupo Kazimiero Paltaroko mirties 25-ųjų metinių minėjimas. Aukojamos šv. Mišios Kristaus Karaliaus katedroje. Iš dešinės pirmoje eilėje 1 – vyskupas Vincentas Sladkevičius.

Panevėžys, 1983 m. sausio 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35334.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Aukojamos šv. Mišios Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje. Iš kairės: 1 – vyskupas Julijonas Steponavičius, 2 – vyskupas Vincentas Sladkevičius, 3 – kunigas Algirdas Kazimieras Gutauskas.

Vilnius, 1984 m. kovo 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35345.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Šventojo Sosto sekretoriato pranešimas apie vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimą Romos kurijos Sakramentų kongregacijos nariu.

1986 m. birželio 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 6.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Romos kurijos Sakramentų kongregacijos pranešimas vyskupui Vincentui Sladkevičiui apie jo paskyrimą Romos kurijos Sakramentų kongregacijos nariu.

1986 m. birželio 23 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 7.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Iškilmės vyskupo Jurgio Matulaičio beatifikacijos proga. Laiminami tikintieji. Priekyje – vyskupas Vincentas Sladkevičius.

Marijampolė, 1987 m. liepos 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A154-P012.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas apie iš Lietuvos į Romą atvykusius Lietuvos vyskupus ir vyskupijų valdytojus su vizitu pas popiežių Joną Paulių II.

1988 m. balandžio 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 16.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) pro memoria apie Lietuvos vyskupų ir vyskupijų valdytojų vizitą pas popiežių Joną Paulių II ir vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimą Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku.

1988 m. gegužės 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 19.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukoja šv. Mišias prie grąžintos tikintiesiems Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos durų.

Vilnius, 1988 m. spalio 23 d. A. Sabaliausko, V. Gulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-103239.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos vyskupai ir kardinolas Vincentas Sladkevičius aukoja šv. Mišias prie grąžintos tikintiesiems Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedros bazilikos durų.

Vilnius, 1988 m. spalio 23 d. A. Sabaliausko, V. Gulevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-103240.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pranešimas kunigui Vaclovui Aliuliui apie maldą už tautos vienybę.

1988 m. lapkričio 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 172, l. 42.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Konsekracija Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje. Iš kairės: 1 –vyskupas Juozapas Matulaitis, 2 – kardinolas Vincentas Sladkevičius, 3 –vyskupas Juozapas Žemaitis.

Kaunas, 1989 m. K. Jurelės nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-105255.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vasario 16-osios minėjimas. Kardinolas Vincentas Sladkevičius aukoja šv. Mišias Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje.

Kaunas, 1989 m. vasario 15 d. V. Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127312.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vasario 16-osios minėjimas Kauno valstybinio istorijos muziejaus sodelyje prie naujai atstatytos skulptoriaus Juozo Zikaro skulptūros „Laisvė“. Kalbą sako kardinolas Vincentas Sladkevičius.

1989 m. vasario 16 d. V. Kapočiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-127280.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus kalbos, pasakytos Vasario 16-osios minėjimo metu, ištrauka.

1989 m. vasario 22 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 225.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Šv. Kazimiero palaikų perkėlimas iš Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios į Šv. vyskupo Stanislovo ir šv. Vladislovo arkikatedrą baziliką. Pirmas iš dešinės – kardinolas Vincentas Sladkevičius.

Vilnius, 1989 m. kovo 4 d. V. Ščiavinsko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-104601.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus interviu laikraštyje „Tiesa“ apie Katalikų Bažnyčios padėtį Lietuvoje.

1989 m. kovo 18 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 238.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius Trijų kryžių kalne atstatyto paminklo pašventinimo dieną.

Vilnius, 1989 m. birželio 14 d. P. Lileikio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-108002.

Lt En