Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius.

1957 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-34883.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kunigo Vincento Sladkevičiaus anketa.

[1948–1952 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 3.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kunigo Vincento Sladkevičiaus anketa.

[1948 m. rugsėjo 22 d.–1982 m. liepos 26 d].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 2, 2 a. p.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Šventojo Sosto valstybės sekretoriato raštas Panevėžio vyskupui Kazimierui Paltarokui, kuriuo nurodoma kunigą Vincentą Sladkevičių (tekste – Mykolą Slatkevičių) pakelti į Kaišiadorių vyskupijos vyskupus ir skirti laikinai einančiu apaštališkojo administratoriaus pareigas.

1957 m. gruodžio 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-754, ap. 13, b. 594, l. 106, 107.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Religinių kultų reikalų tarybos prie SSRS Ministrų Tarybos įgaliotinio Lietuvos SSR Justo Rugienio raštas LKP CK sekretoriui Antanui Sniečkui ir Lietuvos SSR Ministrų Tarybos pirmininkui Motiejui Šumauskui, kuriuo siūloma kunigo Vincento Sladkevičiaus (tekste – Slatkevičius) kandidatūrą į Kaišiadorių vyskupijos valdytojo postą laikyti nepriimtina ir jį patį iškeldinti iš Kauno į nuošalią parapiją.

1957 m. gruodžio 30 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-754, ap. 13, b. 594, l. 109, 110.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius.

[Birštonas, 1957 m.].

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A149-P099.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupo Vincento Sladkevičiaus anketa.

1966 m. lapkričio 5 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 4, 5.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius.

Data nenustatyta.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 18.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius.

XX a. 7 deš.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-36077.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vincento Sladkevičiaus sveikinimas šv. Kalėdų proga kunigui Vaclovui Aliuliui.

1965 m. gruodžio 26 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 172, l. 2.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vincento Sladkevičiaus sveikinimas šv. Velykų proga kunigui Vaclovui Aliuliui.

1966 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-945, ap. 1, b. 172, l. 3.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius tremties Pabiržėje metais.

Biržų rajonas, [1976–1982 m.]. V. Aliulio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A164-P001.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius tremties Pabiržėje metais. Jį aplankę kunigai: Česlovas Krivaitis ir Vaclovas Aliulis.

Biržų rajonas, [1976–1982 m.]. V. Aliulio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A164-P003.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Arkivyskupo Jurgio Matulaičio mirties 50-osios metinės. Aukojamos šv. Mišios Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje. Vyskupai Liudvikas Povilionis ir Vincentas Sladkevičius (dešinėje).

 Marijampolė, 1977 m. sausio 27 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A156-P128.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupo Vincento Sladkevičiaus anketa.

[1981 m. spalio 28 d.–1989 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 1, 1 a. p.

Lt En