Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II raštas vyskupui Vincentui Sladkevičiui, kuriuo informuojama apie vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimą Kardinolų kolegijos nariu.

1988 m. gegužės 20 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 15.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas apie vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimą Kardinolų kolegijos nariu

1988 m. gegužės 29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 25, 26.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Pasaulio lietuvių bendruomenės sveikinimas vyskupui Vincentui Sladkevičiui jo paskyrimo kardinolu ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininku proga.

1988 m. birželio 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 50.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kvietimas vyskupui Vincentui Sladkevičiui į priėmimą Vatikane.

1988 m. birželio 28 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 28.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus iškilmės.

Vatikanas, 1988 m. birželio 28–29 d. Koryzno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45667.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus iškilmės.

Vatikanas, 1988 m. birželio 28–29 d. Koryzno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45670.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Šv. Petro aikštė kardinolo Vincento Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus iškilmių dieną.

Vatikanas, 1988 m. birželio 28–29 d. Koryzno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45671.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius po pakėlimo į kardinolus iškilmių.

Vatikanas, 1988 m. birželio 28–29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45693.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Šv. Petro aikštė kardinolo Vincento Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus iškilmių dieną.

Vatikanas, 1988 m. birželio 28–29 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45695.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

[Po pakėlimo į kardinolus skirtų šv. Mišių] popiežius Jonas Paulius II spaudžia ranką kardinolui Vincentui Sladkevičiui. Antrame plane dešinėje stovi Lietuvos atstovas prie Šventojo Sosto, Lietuvos pasiuntinybės JAV patarėjas Stasys Lozoraitis (jaunesnysis).

Vatikanas, 1988 m. birželio 28–29 d. A. Mari nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-39373.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas, kuriuo sveikinamas kardinolas Vincentas Sladkevičius pakėlimo į kardinolus proga.

1988 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 2, b. 58, l. 132.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus vizitas pas popiežių Joną Paulių II.

Vatikanas, 1988 m. liepos 1 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-36088.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II kalbos, pasakytos kardinolo Vincento Sladkevičiaus pakėlimo į kardinolus proga, vertimas.

1988 m. liepos 2 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 65, 66.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus pamokslas, pasakytas jam skirtoje diakonijoje Šv. Dvasios parapijoje Romoje.

1988 m. liepos 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 67, 68.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus kalba, pasakyta pakėlimo į kardinolus proga.

1988 m. liepos 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 71, 72, 73.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus priėmimą pas popiežių Joną Paulių II.

1988 m. liepos 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 75, 76, 77.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus sutikimas Lietuvoje, grįžus iš Vatikano po pakėlimo į kardinolus.

1988 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-45649.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo sveikinimas kardinolui Vincentui Sladkevičiui pakėlimo į kardinolus proga.

1988 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 14.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus padėka Lietuvos SSR Aukščiausios Tarybos Prezidiumo Pirmininkui už sveikinimą pakėlimo į kardinolus proga.

1988 m. liepos 11 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 13.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius.

1988 m. K. Jankausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-102877.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos pasiuntinybės prie Šventojo Sosto pranešimas, kuriame apžvelgiamas kardinolo Vincento Sladkevičiaus interviu Romos dienraščiui „Il Messaggero“.

1988 m. rugsėjo 10 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 84, 85, 86.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Straipsnis apie kardinolą Vincentą Sladkevičių ir jo interviu Italijos mėnraštyje „30 Giorni“.

1989 m. kovo mėn.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 166 a. p., 167, 167 a. p., 168.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolo Vincento Sladkevičiaus interviu Italijos mėnraščiui „30 Giorni“ vertimas į lietuvių kalbą (vertė S. Lozoraitis).

1989 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos atstovo Vašingtone ir prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) pro memoria Lietuvos diplomatinei tarnybai apie kardinolo Vincento Sladkevičiaus pareiškimą Katalikų Bažnyčios padėties Lietuvoje klausimu ir pareiškimo tekstas.

1989 m. kovo 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 656, ap. 2, b. 50, l. 59, 60.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Kardinolas Vincentas Sladkevičius.

A. Žižiūno nuotrauka. [1988 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-46743.

Lt En