Parodos įvertinimas

Apsaugos kodas
*alt_phpcaptcha_generated_image*
Loading
Ačiū! Jūs sėkmingai palikote atsiliepimą!

{{msg}}

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Lietuvos atstovo prie Šventojo Sosto Stasio Lozoraičio (jaunesniojo) pro memoria Lietuvos diplomatinei tarnybai apie vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimą Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi.

1982 m. liepos 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 648, ap. 2, b. 223, l. 184.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Iškilmės vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi proga. Žmonių minia, laukianti vyskupo Vincento Sladkevičiaus atvykimo.

Kaišiadorys, 1982 m. rugpjūčio 8 d. V. Aliulio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A164-P021.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Iškilmės vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi proga. Vyskupo Vincento Sladkevičiaus malda Kristaus Atsimainymo katedroje.

Kaišiadorys, 1982 m. rugpjūčio 8 d. V. Aliulio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A164-P025.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Iškilmės vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi proga. Vyskupo Vincento Sladkevičiaus aukojamos šv. Mišios. Iš kairės: 1 – vyskupas Liudvikas Povilonis, 2 – vyskupas Vincentas Sladkevičius, 3 – vyskupas Julijonas Steponavičius.

Kaišiadorys, 1982 m. rugpjūčio 8 d. V. Aliulio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A164-P026.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Iškilmės vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi proga. Eucharistinė procesija

Kaišiadorys, 1982 m. rugpjūčio 8 d. V. Aliulio nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A164-P031.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Iškilmės vyskupo Vincento Sladkevičiaus paskyrimo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi proga.

Kaišiadorys, 1982 m. rugpjūčio 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35759.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupas Vincentas Sladkevičius paskyrimo Kaišiadorių vyskupijos apaštališkuoju administratoriumi dieną.

1982 m. rugpjūčio 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, P-35338.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Popiežiaus Jono Pauliaus II laiškas vyskupui Vincentui Sladkevičiui.

1982 m. gruodžio 8 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. 673, ap. 2, b. 207, l. 149, 150, 151.

„2021 m. – KARDINOLO VINCENTO SLADKEVIČIAUS METAI“ (LCVA)

Vyskupo Vincento Sladkevičiaus anketa (kadrų įskaitos lapas).

1986 m. spalio 9 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, f. R-181, ap. 7, b. 4, l. 8, 8 a. p., 9, 9 a. p.

Lt En