XVIII–XX a. KLAIPĖDOS IR ŠILUTĖS, UTENOS BEI MAŽEIKIŲ RAJONŲ SAKRALINĖS ARCHITEKTŪROS PAMINKLAI

XVIII–XX a. KLAIPĖDOS IR ŠILUTĖS, UTENOS BEI MAŽEIKIŲ RAJONŲ SAKRALINĖS ARCHITEKTŪROS PAMINKLAI

Sakralinės architektūros paminklai – tai istorijos atspindys, atskleidžiantis šių dienų visuomenei kiekvieno regiono savitumą, jo kultūrinių vertybių įvairovę bei praeities reikšmę. Sakralinių vertybių kūryba yra įkvėpta tikėjimo, religinių jausmų, taigi yra neatskiriama nuo bažnytinio konteksto. Svarbu ateities kartoms išsaugoti šį paveldą ir akcentuoti jo autentiškumą, taip puoselėjant nacionalinės kultūros tapatumą. Sakralinis paveldas itin vertingas ir svarbus istoriniu, moksliniu, socialiniu, meniniu archeologiniu bei auklėjamuoju požiūriu.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas parengė parodą, skirtą XVIII–XX a. Klaipėdos ir Šilutės, Utenos bei Mažeikių rajonų sakralinės architektūros paminklams. Deja, iki šių dienų išliko tik dalis fotografijose užfiksuotų paveldo vertybių.

Virtualią parodą parengė Viktorija Ulinskaitė.

 

Kviečiame aplankyti parodą.

Lt En