Virtuali paroda „Pažaislio vienuolyno meno vertybės“

Virtuali paroda „Pažaislio vienuolyno meno vertybės“

Pažaislio bažnyčios ir vienuolyno ansamblis - tai vienas geriausių brandžiojo baroko pavyzdžių šiaurės ir rytų Europoje, pastatytas  XVIIXVIII a. funduojant Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Didžiajam kancleriui Kristupui Zigmantui Pacui1660 m. jis kreipėsi į Kamaldulių ordino vyresnybę Romoje, raštu pasižadėdamas finansuoti vienuolyno ir bažnyčios statybą Lietuvoje. Netrukus, gavęs aukščiausiosios bažnytinės vadovybės palaiminimą, kartu su architektu ir keliais Krokuvos Bielianų kamaldulių vienuoliais netoli Kauno surado planuojamam statyti vienuolynui tinkamą vietą – Pažaislį. Šią gražią miškingą vietovę fundatorius nupirko iš Kauno žemės teisėjo Samuelio Oborskio ir pavadino Ramybės (Taikos) kalnu (Mons Pacis). Sakralinį kompleksą kūrė Italijos menininkai: architektai Džambatista Fredianis, Pjetras ir Karlas Putiniai, skulptoriai Džovanis Merlis ir Mikalojus Volšeidas, dailininkai Mikelandželas Palonis ir Džiusepė Rosis. Ansamblio pastatuose išlikę apie 140 įvairaus dydžio freskų.

 S. Meškauskas. Pažaislis. – V.: Mintis, 1983.

Linkime malonaus žiūrėjimo.

Lt En