Svarbiausias sovietų okupuotos Lietuvos kolaborantas

Svarbiausias sovietų okupuotos Lietuvos kolaborantas

Lietuvos okupacija, sovietizacija ir komunistinio režimo teroras neatsiejami nuo Antano Sniečkaus – svarbiausio okupantų kolaboranto ir pagrindinio talkininko, ilgamečio okupuotos Lietuvos administracijos vadovo veiklos. Su okupacija nesusitaikiusiai ir jai besipriešinančiai visuomenei A. Sniečkus buvo kolaboravimo su sovietų okupantais ir nusikalstamos okupacinės politikos simboliu, sovietinei nomenklatūrai ir prie režimo prisitaikiusiesiems – sumanus sovietizuoto krašto „šeimininkas“.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė virtualią parodą, atspindinčią A. Sniečkaus kolaboravimą su Maskva ir jo vaidmenį okupuojant ir sovietizuojant Lietuvą. Parodoje skelbiami dokumentai ir nuotraukos saugomos Lietuvos ypatingajame archyve, Lietuvos centriniame valstybės archyve, Lietuvos valstybės istorijos archyve, Okupacijų ir laisvės kovų muziejuje ir Viliaus Kavaliausko asmeniniame archyve.

Dėkojame V. Kavaliauskui už leidimą parodoje skelbti asmeninio archyvo nuotrauką.

 

Parodos kuratorė Lietuvos ypatingojo archyvo LKP dokumentų skyriaus vedėja Nijolė Maslauskienė

 

Kviečiame apsilankyti.
Lt En