Nuteistas, bet nenugalėtas

Nuteistas, bet nenugalėtas

Šiemet minime rašytojo, prozininko Jono Laucės (1917‒2003), sovietų okupacijos metais nuteisto ir kalėjusio už grožinės literatūros kūrinio ‒ istorinio romano „Žaizdre“ sukūrimą, 100-ąsias gimimo metines.

1963‒1969 m. rašytame keturių tomų, 1127 puslapių autobiografinio pobūdžio romane, Biržų 2-osios vidurinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojas Jonas Laucė aprašė savo patirtus skaudžius ir svarbius Lietuvos istorijos įvykius: sovietų okupaciją, Antrąjį pasaulinį karą, ginkluotą pokario rezistenciją, drąsiai prabilo apie sovietines represijas. 1969 m. rudenį jis įteikė romaną valstybinei leidyklai „Vaga“, romano ištraukas bandė siųsti  JAV gyvenusiam broliui.

Sovietiniams literatūros kritikams pripažinus kūrinį „šmeižikišku“, rašytojas pateko į sovietinio saugumo akiratį. 1971 m. liepos 17 d. jis buvo suimtas ir LSSR Aukščiausiojo teismo Teisminės baudžiamųjų bylų kolegijos nuosprendžiu nuteistas dviejų metų laisvės atėmimu.

Lietuvos ypatingasis archyvas parengė rašytojo atminimui skirtą parodą, kurioje eksponuojami dokumentai iš KGB vestos Jono Laucės baudžiamosios bylos, Lietuvos centrinio valstybės archyvo saugomos pagalbinės policijos tarnybos bataliono savanorio asmens bylos, taip pat skelbiamos Lietuvos liaudies buities muziejuje  bei rašytojo dukros – Snaigės Lauciūtės asmeniniame  archyve saugomos fotonuotraukos.

Archyvas dėkoja rašytojo dukrai Snaigei Lauciūtei už suteiktą informacinę pagalbą ir leidimą naudoti parodoje jos asmeninio archyvo fotonuotraukas.

Su šiais ir kitais dokumentais galima susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo KGB dokumentų skaitykloje.

Kviečiame apsilankyti.

Lt En