„IŠSAUGOTA ATMINTIS“

„IŠSAUGOTA ATMINTIS“

 

Laisvės kovas liudijantys, skaudų ir sudėtingą istorinį laikotarpį atspindintys autentiški Lietuvos partizanų – 1944–1953 m. vykusio ginkluoto pasipriešinimo sovietinei okupacijai dalyvių – dokumentai yra  svarbus istorijos šaltinis. Surūdijusiuose bidonuose, metaliniuose konteineriuose, stikliniuose induose ar paprastuose popieriaus ryšuliuose ilgus metus daržinėse, malkinėse, palėpėse, miškuose saugoti žmonių ar tiesiog išbuvę užkasti po žeme laisvės kovų dalyvių dokumentai kartais atrasti per specialiai rengtas paieškos ekspedicijas, o kartais ‒ visiškai atsitiktinai, nuolat papildo Lietuvos ypatingojo archyvo saugomą Lietuvos partizanų dokumentų kolekciją, kuri yra bene didžiausia Lietuvoje. Kolekcija apima partizanų vadovybės, visų sričių, apygardų, rinktinių ir kitų junginių bei pavienius dokumentus.

Lietuvos ypatingojo archyvo parengtoje virtualioje parodoje pristatomi neįkainojamos vertės istorijos šaltinių – Laisvės kovotojų dokumentų – radimo faktai ir aplinkybės, trumpai aprašyti rasti dokumentai.

Su Lietuvos partizanų dokumentais, visi pageidaujantys gali susipažinti Lietuvos ypatingojo archyvo sukurtoje interneto svetainėje „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ (E-partizanų archyvas). Šioje svetainėje bus skelbiami Lietuvos ypatingojo archyvo bei įvairių Lietuvos atminties įstaigų saugomi suskaitmeninti Lietuvos partizanų dokumentai, teikiama informacija apie juos ir jų saugojimo vietas. Svetainės „Lietuvos partizanų dokumentų elektroninis archyvas“ sukūrimą iš dalies finansavo Lietuvos kultūros taryba, parėmė UAB „Lietuvos rytas“.

Kviečiame apsilankyti.
Lt En