Spalio perversmo metinių minėjimas Betygaloje 1947 m.

Lietuvos partizanų Prisikėlimo apygardos Maironio rinktinės štabo 1949 m. pranešime Prisikėlimo apygardos štabui aprašytas 1947 m. lapkričio mėn. Raseinių apskrities Betygalos miestelyje vykęs vietinės sovietinės partinės valdžios suorganizuotas Spalio perversmo minėjimas.

Lt En