Parodos
Albumai
Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Pratarmė

                      Minint Lietuvos nepriklausomybės 30-metį Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialas parengė virtualią parodą „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

                      Tauragės rajono Liaudies deputatų tarybos XIX-ojo šaukimo 11 sesijoje, atsižvelgiant į veikiančius įstatymus, buvo priimtas sprendimas naują rajono tarybą suformuoti iš 47 deputatų. Šiam darbui organizuoti buvo sudaryta rinkiminė komisija iš 11 asmenų, komisijos pirmininku paskirtas A. Sutkaitis. Kandidatų kėlimui rajone rinkiminė komisija sudarė 46 apygardas ir vieną uždarą apygardą, esančią kariniuose daliniuose. 1989 m. gruodžio mėn. Aukščiausiosios Tarybos sesijoje buvo priimta įstatymo pataisa, pagal kurią piliečiams, atliekantiems karinę prievolę mūsų Respublikoje, bet nesantiems Lietuvos piliečiams, neleista dalyvauti rinkimuose. Todėl rajono tarybos deputatų skaičius buvo sumažintas iki 46 ir tuo pačiu sumažėjo rinkiminių apygardų skaičius rajone.

                      1990 m. kovo 24 d. pirmą kartą Lietuvoje įvyko laisvi ir demokratiški rinkimai po 1933 m. savivaldybių tarybų rinkimų. Tauragės rajono gyventojų, bei įvairių judėjimų pirminių organizacijų buvo iškelti ir registruoti 124 kandidatai į rajono tarybos deputatus.

                      Įvykus 1990 m. kovo 24 d. rinkimams ir pakartotiniuose  rinkimuose - kovo 31 d. ir  balandžio 7 d. buvo išrinkti 43 deputatai. Išrinkta rajono taryba 1990 m. balandžio 12 d. rinkosi į pirmąjį posėdį. Taryba pasipildė dar trimis deputatais, išrinktais pakartotiniuose rinkimuose, įvykusiuose gegužės 12 d.  ir  gegužės 19 d.

                      Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialo parengtoje virtualioje parodoje „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“ eksponuojami dokumentai iš Klaipėdos regioninio valstybės archyvo Tauragės filialo (KLRVA Tauragės filialas) saugomų fondų, asmeninės buvusio Tauragės rajono savivaldybės tarybos nario ir mero Petro Jokubausko nuotraukos. Šiai parodai buvo atrinkti  Tauragės rajono Tarybos sesijų protokolai, sprendimai, kuriuose matyti, kaip buvo kuriama vietos valdžia Tauragės rajone 1990 m.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 1-ojo šaukimo 1-ąją sesiją pradeda rajono rinkiminės komisijos pirmininkas A.Sutkaitis.

Nuotrauka iš asmeninio P.Jokubausko albumo.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos 1 -ojo šaukimo 1 -ojo posėdžio protokolas. 1990-04-12.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 2-11.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl rajono savivaldybės tarybos mandatų komisijos sudarymo. 1990-04-12.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 18.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono deputatų tarybos mandatinės komisijos pranešimas.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 12-15.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Pirmos atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono deputatų tarybos nariai. Iš kairės: pirmoje eilėje - S.Mičiulis, M.Gylys, P.Jokubauskas, J.Daukšienė, V.Venckus, V.Pečiulis, D.Simaitis, P.Petrošius, A.Judelis; antroje eilėje - J.Kalvanas, J.Mickus, V.Cikienė, S.Gedvilienė, V.Martutaitienė, L.Damanskienė, S.Kinderienė, N.Slavickienė, A.Marčius, S.Lapė; trečioje eilėje - A. Dadūra, V.Paulauskas, G.Katinas, j.Samoška, A.Paliutis, V.Petraitis, K.Igaris, S.Bartkus

Nuotrauka iš Tauragės rajono savivaldybės archyvo fondo.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimai dėl rajono savivaldybės tarybos deputatų įgaliojimų patvirtinimo. 1990-04-12, 1990-05-15, 1990-06-06.

KLRVA Tauragės filialas. F.1076, Ap. 2, B. 4, L. 21, 132, 154.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos pirmininko rinkimai. Iniciatyviniai laiškai. Balsų skaičiavimo komisijos protokolas.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap 2, B. 7, L.1, 2, 22.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono taryba tarybos pirmininku išrenka - centrinės ligoninės gydytoją Vytautą Venckų. 1990-04-12.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 22.

Nuotrauka iš asmeninio P.Jokubausko albumo.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu sudaromas rajono savivaldybės tarybos prezidiumas.1990-04-17.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 49, 50.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono valdžios ir valdymo organų pasikeitimas.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 72, 135-137.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės taryba išrenka rajono valdytoją - V.Pečiulį, o vėliau valdytojo pavaduotoją - A.Valdemarą.

KLRVA Tauragės filialas. F.1076, Ap. 2, B. 4, L. 53, 104, 102.

Nuotrauka iš asmeninio P.Jokubausko albumo.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Tauragės rajono savivaldybės taryba sudaro rajono valdybos struktūrą ir tvirtina jų vadovus.

KLRVA Tauragės filialas. F. 1076, Ap. 2, B. 4, L. 73, 106, 133, 134, 155, 200.

Virtuali paroda „Pirmoji atkurtos nepriklausomos Lietuvos Respublikos Tauragės rajono taryba“.

Nuotraukos iš Tauragės rajono savivaldybės tarybos posėdžių. 1990 m.

Nuotraukos iš asmeninio P.Jokubausko albumo.

Lt En