Galerijos
Albumai
XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Pratarmė

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija.

Vilniaus gimnazijos mokinių braižyti žemėlapiai

 

Vilniaus mokslo bičiulių draugijos fonde (LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65) saugomi 34 Vilniaus priemiesčių ir apylinkių planai (Pohuliankos, Žvėryno, Paplaujos, Užupio, Šnipiškių, Lukiškių, Vingio, dabartinės Tilto gatvės, Subačiaus gatvės ir Aušros vartų apylinkės). Šie planai buvo sukurti kaip Vilniaus gimnazijos moksleivių mokomieji darbai. XVIII a. pab. ir pirmaisiais XIX a. dešimtmečiais norintieji tapti matininkais, geometrijos žinių įgydavo vietinėse Vilniaus kolegijose ir gimnazijose bei vienuolynų mokyklose. Į mokymo įstaigų programas buvo įtrauktas ne tik paprastas piešimas, bet ir topografinis piešimas, kurio praktinės užduotys būdavo išmatuoti mokyklos arba artimiausios vietovės teritoriją ir šiuos matavimus perkelti į brėžinius. Praktines užduotis atlikdavo paprastai ketvirtos klasės mokiniai, jos vykdavo lauke, kur mokiniai buvo supažindinami su įrankių naudojimu ir apmatavimų piešimu, o paskui turėdavo patys atlikti paskirtų vietų matavimus ir padaryti jų brėžinius. Todėl visi Vilniaus priemiesčių planai yra sudaryti vasarą, t.y. birželio ir liepos mėn.

Vilniaus priemiesčių ir apylinkių planai piešti miniatiūrine piešimo technika, dažniausiai juodu tušu, nors yra ir spalvotų planų, pieštų akvarelės dažais, išryškinant reljefą – svarbiausias kalvas ir miškingas vietas, dirbamus laukus ir pievas, Vilnios, Neries ir Vingrių upių pakrantes, taip pat išryškinant Vilniaus priemiesčių užstatymą – gyvenamuosius namus, dvarus, bažnyčias ir vienuolynus, malūnus, tiltus. Ypatingo gyvumo eksponuojamiems planams suteikia jų paaiškinimai su įvairiais piešinukais, vaizduojančiais dažniausiai matininko darbo įrankius – braižymo stalelį (menzulą), popieriaus ruloną, skriestuvą. Kartais prie paaiškinimų ir rodyklių vaizduojami angelai, paukščiai, kolonos arba floristiniai motyvai – medžiai, augalai, gėlės. Todėl šie Vilniaus priemiesčių planai yra informatyvūs ne tik istorikams ar Vilniaus miesto istorija besidominantiems asmenims, bet ir dailės tyrinėtojams.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus gimnazijos mokinių sukurti brėžiniai teikia daug žinių apie Vilniaus priemiesčių ir apylinkių raidą, Vilniaus tvarkymą ir žemės matavimų darbų praktiką.

Šioje virtualioje parodoje eksponuojama 13 Vilniaus priemiesčių planų (kiti planai kartojasi arba neišvaizdūs). 31 plano originalai iki 2019 m. spalio 6 d. eksponuojami Radvilų rūmų muziejuje (Vilniaus g. 24).  Tai yra parodų ciklo „Vilniaus miesto istorijos svarbiausieji ženklai“, skirto pasirengti Vilniaus 700 metų jubiliejui, antrosios parodos „NOSTRA VILNA: pirmasis Vilniaus atvaizdas“ dalis.

 

Parodos kuratorė:

Informacijos ir sklaidos skyriaus

vyriausioji paleografė Violeta Pansevič

 

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Vilniaus priemiesčio dalies nuo Vilniaus vartų iki Žaliojo tilto, Mažųjų Lukiškių ir Mažojo Vingio planas. 1804 m. Lenkų k., 68x50.

Išmatavo Vilniaus gimnazijos mokiniai, nubraižė 4 klasės mokinys Ignotas Kozyrskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 13.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Vilniaus priemiesčio dalies tarp Vilniaus gatvės, Neries, Vilnios žiočių, Pilies vartų ir Šv. Jurgio gatvės spalvotas planas. 1805 m. birželio mėn. Lenkų k., 53x42.

Išmatavo 4 klasės mokiniai, nubraižė 4 klasės mokinys Jonas Kunickis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 19.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Subačiaus ir Aušros vartų priemiesčių spalvotas planas. 1801 m. birželio mėn. Lenkų k., 64x45.

Išmatavo Vilniaus akademinės mokyklos matematikos mokiniai, nubraižė 4 klasės mokinys G. Bielskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 20.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Žemės sklypo dalies [Belmonto] tarp Polocko kelio ir Vilnios upės planas. 1811 m. Lenkų k., 44x33.

Išmatavo Vilniaus gimnazijos 4 klasės mokiniai, nubraižė Paulius Zielinskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 11.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Paplaujos ir Užupio priemiesčių planas. 1798 m. liepos mėn. Lenkų k., 58,5x47.

Išmatavo Vilniaus pavieto mokyklos matematikos mokiniai, nubraižė Urbonas Mickanievskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 2.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Vilniaus pietrytinės apylinkės prie Paplaujos planas. 1814 m. birželio mėn. Lenkų k., 44x31.

Išmatavo 4 klasės mokiniai, nubraižė Antanas Francesonas.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 6.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Pohuliankos planas. 1815 m. birželio 20 d. Lenkų k., 56x52.

Nubraižė 4 klasės mokinys Pranciškus Mejeris.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 22.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Dalies Pohuliankos ir Vingio žemės bei miško sklypų planas. 1809 m. Lenkų k., 63x48.

Išmatavo Vilniaus gimnazijos matematikos mokiniai, nubraižė Adomas Borovskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 23.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Dalies Juozapato slėnio, Vingio sklypų ir seminarijai priklausančio sodo planas. 1799 m. birželio mėn. Lenkų k., 65x46.

Nubraižė Jonas Giečevičius.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 30.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Šnipiškių priemiesčio dalies spalvotas planas. 1816 m. Lenkų k., 77x55.

Išmatavo 4 klasės mokiniai, nubraižė Liudvikas Kovalevskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 18.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Šnipiškių priemiesčio dalies tarp Žaliojo tilto, Neries ir šiam priemiesčiui priklausančių sklypų planas. 1806 m. Lenkų k., 62x46.

Išmatavo Vilniaus gimnazijos 4 klasės matematikos mokiniai, nubraižė Antanas Maciunskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 27.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Šnipiškių priemiesčio dalies spalvotas planas. 1816 m. Lenkų k., 70x49,5.

Išmatavo 4 klasės mokiniai, nubraižė Severinas Kamienskis.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 31.

XVIII a. pab.–XIX a. pr. Vilniaus priemiesčių topografija. (LVIA)

Žvėryno planas. 1830 m. Lenkų k., 39x31.

Išmatavo Vilniaus gimnazijos 2 skyriaus mokiniai.

 

LVIA, f. 1135, ap. 23, b. 65, l. 5.

Lt En