Parodos
Albumai
VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. [1920] M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 258, l. 13.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. [1936] M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 258, l. 15.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU M. K. ČIURLIONIO GALERIJOS BENDRADARBIAIS. 1927 m.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 299, l. 1.

Iš kairės: 1. Viktoras Kuprevičius (sekretorius), 2. Paulius Galaunė (direktorius), 3. Antanas Rūkštelė (muziejaus eksponatų konservatorius).

1924 m. pavasarį M. K. Čiurlionio galerijos vadovu tapus  P. Galaunei, vienu ištikimiausių jo bendražygių ir talkininkų muziejiniame darbe buvo V. Kuprevičius, galerijoje dirbęs 1923–1942 metais, tarnybą pradėjęs dar besimokydamas Kauno muzikos mokykloje. Kadangi jis buvo galerijos sekretorius, su direktoriumi jiems teko atlikti visą administracinį darbą, prižiūrėti muziejaus leidinių rengimą ir spausdinimą, dalyvauti ir eksponatų rinkimo ekspedicijose, jo paties žodžiais tariant, „daug eksponatų ant savo nugaros partempęs“.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS – KAUNO VYTAUTO DIDŽIOJO KULTŪROS MUZIEJAUS SEKRETORIUS. 1939 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 262, l. 1.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS KAUNO KINO STUDIJOJE. 1939 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 262, l. 3.

1950–1951 m. buvo Kino studijos muzikos redaktorius ir filmų įgarsinimo ansamblio pianistas bei vadovas.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS – AKOMPANIATORIAUS (NEBYLIOJO KINO TAPERIO) – ATLYGINIMO RAŠTELIS. 1944 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 223, l. 4.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS AUTOBIOGRAFIJA. 1945 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 222, l. 1.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS – KAUNO 8-OSIOS SEPTYNMETĖS VIDURINĖS MOKYKLOS MOKYTOJAS. 1956 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 262, l. 4.

1952–1957 m. Viktoras Kuprevičius – Kauno 8-osios septynmetės vidurinės mokyklos mokytojas, meno saviveiklos kolektyvų vadovas bei akompaniatorius.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS (SĖDI ANTRAS IŠ DEŠINĖS) SU KAUNO 8-OSIOS SEPTYNMETĖS MOKYKLOS MOKINIAIS. [1951–1956] M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 294, l. 3.

Pradėjau dėstyti muziką mokykloje. Aiškinu vaikams, pasakoju, įrodinėju, kad muzika – tai viskas: gyvenimas, laimė, Dievas... Giedriaus akutės spindi. O tuo metu koks išdykėlis ima ir iškrečia kokį pokštą... Šventvagystė! Veju tokį iš klasės. Vėl, viską užmiršęs, dėstau. Ir vėl tenka vieną ar kitą išprašyti už durų... Po kiek laiko apsidairau, ogi belikę tik mudu su Giedriumi... Ne, nusprendžiau, ne man šis darbas. Net kraujo spaudimas pakilo... Negaliu bendrauti su tais, kurie nemyli muzikos.

Viktoras Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU KAUNO JONO JABLONSKIO VIDURINĖS MOKYKLOS (BUVUSI 8-OJI SEPTYNMETĖ VIDURINĖ MOKYKLA) MOKINIAIS. 1973 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 294, l. 6.

Tėvas bandė kurį laiką vidurinėje mokykloje dėstyti muziką, bet tai, švelniai tariant, jam sekėsi prasčiau. Būdavo, neapsikentęs mokinių elgesio visus išvarydavo už durų. Klasėje likdavau tik aš vienas. Kai mokyklos direktorius Jurgis Mileris, susidomėjęs to baisaus triukšmo koridoriuje priežastimi, užeidavo į klasę, Tėvas jam paaiškindavo: „Jie nenori mokytis muzikos“. Vėliau šią frazę direktorius išmoko atmintinai.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU AKLŲJŲ INSTITUTO AUKLĖTINIAIS PO KONCERTO. 1933 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 19.

V. Kuprevičius sėdi centre.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU SAVO VADOVAUJAMU KOLEKTYVU PO KONCERTO KAUNO SUNKIŲJŲ DARBŲ KALĖJIME. 1937 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 4.

V. Kuprevičius – penktas iš dešinės.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU SAVO VADOVAUJAMU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENČIŲ ŠAULIŲ KORPORACIJOS „ŽIVILĖ“ VOKALINIU ANSAMBLIU. [1939] M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 9.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU SAVO VADOVAUJAMU VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO STUDENČIŲ ŠAULIŲ KORPORACIJOS „ŽIVILĖ“ OKTETU VILKAVIŠKYJE. 1939 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 5.

V. Kuprevičius antroje eilėje iš dešinės pirmas.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU SAVO VADOVAUJAMU KAUNO ĮMONĖS „MAISTAS“ OKTETU. 1944 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 10.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. 1953 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 258, l. 20.

Šeštojo dešimtmečio viduryje Tėvas dirbo labai intensyviai daugelyje saviveiklos kolektyvų, nes statė priestatą prie senelio namo ir labai stigo lėšų. Tėvas pradėjo vadovauti devyniems saviveiklos kolektyvams. Vienu metu jų skaičius išaugo iki dvylikos. Repeticijos vykdavo visą dieną iki vėlumos. Visur skambėjo muzika, dainos, visur stebėjau repeticijas, koncertus, peržiūras.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU SAVO VADOVAUJAMU ĮMONĖS „KAUNO AUDINIAI“ VYRŲ OKTETU. 1957 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 11.

Prie pianino V. Kuprevičius.

Repeticijų metu Tėvas niekada niekam nepasakė nė vieno pikto ar užgaulaus žodžio, jis tik siekdavo, kad dainorėliai, kurių dauguma buvo paprasti darbininkai, pasistengtų intonuoti švariau, dainuotų ritmingiau ir su didesniu įkvėpimu. Gal todėl bemaž visi Tėvo vadovaujami mėgėjų vokaliniai ansambliai, duetai ar solistai per tuometines gausias peržiūras ir konkursus užimdavo pirmąsias vietas.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU KAUNO NEMUNO LAIVININKYSTĖS KVARTETU. 1957 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 293, l. 3.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU KAUNO ŽEMĖS ŪKIO AKADEMIJOS STUDENČIŲ OKTETU BEI „KAUNO AUDINIŲ“ KVARTETU. 1957 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 293, l. 1.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU SAVO VADOVAUJAMU KAUNO RADIJO GAMYKLOS VYRŲ KVARTETU KONCERTUOJA DAINŲ SLĖNYJE. 1958 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 16.

Prie pianino – V.  Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

„PERGALĖS“ VYRŲ ANSAMBLIO REPETICIJA. 1965 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 292, l. 4.

Prie fortepijono – V Kuprevičius.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS VADOVAUJAMŲ KOLEKTYVŲ KONCERTŲ PROGRAMOS

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 229, l.1, 5, 6–9.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

ATSISVEIKINIMAS SU SAVIVEIKLA. 1972 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 292, l. 6.

Lt En