Parodos
Albumai
VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU „PERGALĖS“ KLUBO DAINININKAIS ŠVENČIA 60-METĮ. 1961 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 291, l. 17.

Mano tėvas buvo ryški, spalvinga asmenybė. Jį galima vadinti didžiuoju optimistu. /.../

Kai po Nepriklausomybės paskelbimo dėl infliacijos nuvertėjo indėliai, V. Kuprevičius pokštavo, prisimindamas analogišką situaciją po Rusijos revoliucijos, kada už sutaupytą tūkstantį auksinių, skirtų dvarui įsigyti, teįstengė nusipirkti silkę. Ją Volgoje išplovė ir suvalgė. Juokavo, kad šį kartą ją reikėtų plauti ne Volgoje, o Nemune.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS AUTORINIS KONCERTAS KAUNO MUZIKINIAME TEATRE, SKIRTAS 65-OSIOMS GIMIMO METINĖMS. 1966 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 295, l. 2.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS 80-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS KAUNO FILHARMONIJOJE. 1981 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 298, l. 5.

Viktoras Kuprevičius diriguoja jungtiniam vaikų chorui.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS 85-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS KAUNO MENININKŲ NAMUOSE. 1986 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 298, l. 8.

Viktoras Kuprevičius (kairėje) su Konradu Kavecku

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS 90-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMAS. 1991 M. VLADO ŽIRGULIO NUOTRAUKA

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 298, l. 21.

Nugyventas beveik visas 20 amžius, pergyventi du pasauliniai karai, trys okupacijos – caro, vokiečių ir sovietų, išgyventas atgautos laisvės džiaugsmas.

Aš vis tiek laimingas:

kažką padariau, kažką parašiau.

Ne tai svarbu, kokį veikalą žmogus parašo, ilgą ar trumpą.

Svarbu, kad nebūtų Muzika be muzikos.

Viktoras Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS JUBILIEJINIŲ KONCERTŲ KVIETIMAI, PROGRAMOS

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 230, l. 17–18, 20–21, 24–25, 29, 35, 40–41.

Norėčiau padaryti dar daug daugiau, negu kad esu įsipareigojęs, bet gaila, kad para turi tik  24 valandas, o dar gailiau, kad tos valandos, pašvęstos taip mėgstamam darbui, taip greitai bėga: muzikinės dalies vedimas ir dirigavimas Jaunimo teatre ir Kauno kino studijoj, dalyvavimas saviveiklos darbe bei mano paties sumanytų kompozicinių darbų įvykdymas – visa tai reikalauja laikrodžio su du ar tris kartus lėčiau slenkančiomis rodyklėmis.

Viktoras Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS 100-ŲJŲ GIMIMO METINIŲ MINĖJIMO KONCERTO PROGRAMA. 2001 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 230, l. 40–41.

V. Kuprevičius buvo A. Kačanausko bei J. Tallat-Kelpšos amžininkas, nepretendavęs į modernumą, tačiau sukūręs puikių vokalinių kūrinių. Buvo puikus melodistas.

Kompozitorius Algimantas Kubiliūnas

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

GIEDRIAUS KUPREVIČIAUS KALBA, PASAKYTA MININT VIKTORO KUPREVIČIAUS 100-ĄSIAS GIMIMO METINES. 2001 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 245, l. 1.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS VARDO CHORŲ FESTIVALIO KVIETIMAS, PROGRAMA, PADĖKOS RAŠTAS. 2004 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 246, l. 7, 8, 20.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS APDOVANOJIMO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 10 METŲ JUBILIEJINIU MEDALIU LIUDIJIMAS. 1928 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 223, l. 12.

Tėvo apdovanojimai Antano Smetonos, Adolfo Hitlerio, Josifo Stalino, Nikitos Chruščiovo, Antano Sniečkaus ir Vytauto Landsbergio laikais rodo, kad politiškai neangažuotas menininkas gali tarnauti savo kraštui visokeriopomis aplinkybėmis. Jis visada rizikuoja, nes bėga ten, kur rizikos mažiau, o lieka akistatoje su laiku.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. 1978 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 262, l. 17.

Namas tas pats, tik sodas sensta, dėdės Leonardo Lechavičiaus sodintas ąžuolas jau nekukliai išsikerojo į kaimynų pusę, ketvirta karta jau tempia žaislus į kiemą – argi nenuostabu, kai regi gyvas giminės šaknis.

Giedrius Kuprevičius

Lt En