Parodos
Albumai
VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. 1970 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 261, l. 5.

Tą akimirką, kai aš pajutau, kad galiu kurti muziką, labai lengva nusakyti. Aš visą laiką – ir muzikas, ir poetas, ir menininkas – jutau, kas man reikalinga.

Viktoras Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. 1981 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 262, l. 21.

Melodiją aš turiu pagauti ir kitiems parodyti. Kaip mūsų liaudies dainos – tai šedevrai. Ir dabar koks nemokša, baigęs harmoniją, kompoziciją, pradeda darkyti tą grožį. Gaunasi tik honoraras...

Viktoras Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS. [1989] M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 259, l. 3, 7.

Savo kūryboje Viktoras Kuprevičius vengė sudėtingesnių kompozicinės technikos priemonių, nes jo muzikos atlikėjai daugiausia buvo mėgėjai, todėl jam teko taikytis prie jų muzikinių sugebėjimų.

Kritikavo mane, kad primityviai rašau. Girdi, melodija permatoma ir faktūra nesudėtinga. O ką aš padarysiu, kad man taip patinka. Pripažįstu muzikoje ieškojimus, jeigu jie nedirbtiniai, ne pamėgdžiojimas. O pats esu kitoks. Norisi duoti liaudžiai dainą, kad vyrai atsilošdami užplėštų.

Viktoras Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS DAINŲ VAIKAMS RINKINYS. VILNIUS, 1962 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 170, l. 1.

V. Kuprevičius yra vienas pirmųjų Lietuvos kompozitorių, ėmęs rašyti muziką vaikams ir jaunimui. Dažniausiai tai dainos – žaismingos, lengvai įsimenamos, nesudėtingos, skirtos įvairių sudėčių chorams, ansambliams, solo.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS DAINA VAIKAMS „SKAMBĖK, PAVASARĖLI“ (P. KEIDOŠIAUS Ž.). AUTOGRAFAS. 1948 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 163, l. 21.

Viena populiariausių V. Kuprevičiaus dainų, kurią vaikai dainuoja iki šiol.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS DAINA VAIKAMS „SKAMBĖK, PAVASARĖLI“ (P. KEIDOŠIAUS Ž.).

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 170, l. 2–3.

Man teko daug kartų dalyvauti įvairiuose koncertuose  vaikams, kuriuose aš dainavau jo dainas. Vaikams labai patikdavo jo nesudėtingos, lengvai įsimenančios dainelės. Jis labai mokėjo bendrauti su vaikais, buvo betarpiškas ir visada linksmai nusiteikęs.

Aurelija Ragauskaitė

Kauno muzikinio teatro solistė ir režisierė

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS „DIEMEDŽIU ŽYDĖSIU“ (S. NĖRIES Ž.). BALSUI IR KARILIONUI. 1970 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 135, l. 3–4.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

PIRMOSIOS LIETUVIŠKOS OPEROS VAIKAMS „ŽIOGAS IR SKRUZDĖS“ PREMJEROS PROGA VIKTORUI KUPREVIČIUI PADOVANOTO ALBUMO FRAGMENTAI. 1942 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 242, l. 11–14, 15–17.

Su spektaklio dalyvių dovanojimo įrašu, jų autografais, spaudos iškarpomis, 1952 m. pastatymo nuotraukomis.

V. Kuprevičius pirmasis Lietuvoje sukūrė operą-pasaką vaikams „Žiogas ir skruzdės“ (premjera įvyko 1942 m.). Kadangi V.Kuprevičius dirbo muzikos mokytoju dabartinėje Kauno J. Jablonskio gimnazijoje, tai operą „Žiogas ir skruzdėlė“ pastatė su mokyklos vaikais. Kostiumėlius spektakliui visi pasisiuvo patys.

Tėvas darbavosi Kaune ir vokiečių okupacijos metais – būtent tada, kai 1942-aisiais, ir išvydo šviesą opera vaikams „Žiogas ir skruzdės“. Vėliau, sovietmečiu, negalima buvo skelbti tos datos, nes „partija nutarė“: jokios kultūros vokiečių okupacijos metais Lietuvoje negalėjo būti.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORO KUPREVIČIAUS OPEROS-PASAKOS VAIKAMS „ŽIOGAS IR SKRUZDĖS“ SPEKTAKLIO AKIMIRKOS. 1997 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 292, l. 20–22.

Vėliau ši opera buvo atliekama ir profesionalų, bet dar dažniau – mėgėjų, pačių vaikų. Ji statyta Kaune,  Raudonėje, Telšiuose, Šiauliuose, Seredžiuje ir daugelyje kitų šalies miestų ir net užsienyje (Bulgarijoje). V. Kuprevičiaus 120-ųjų gimimo metinių proga ją vėl stato Kauno Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentai.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS PO OPEROS „ŽIOGAS IR SKRUZDĖS“ SPEKTAKLIO KAUNO MUZIKINIAME TEATRE. 1989 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 292, l. 19.

Iš kairės: 3. Julius Geniušas, 4. Viktoras Kuprevičius, 5. Vytautas Grivickas.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

LIETUVOS KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS NARIO DOKUMENTAI. 1945 M., 1952 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 237, l. 11, 17.

Maždaug apie 1950 metus Lietuvos kompozitorių sąjungoje buvo nutarta, kad sąjungos nariai privalo kelti kvalifikacijas. Buvau paprašytas pakonsultuoti V. Kuprevičių kūrybos klausimais. Aš tada jau buvau baigęs konservatoriją ir dirbau mokytoju J. Gruodžio muzikos mokykloje. Laisvu nuo pamokų metu susitikdavome su Kuprevičiumi.

Ką mes susitikę veikdavome? Jeigu atvirai, apie kūrybą mūsų kalba užimdavo gal tik dešimtadalį susitikimo laiko, o Kuprevičiaus kūrinių natų ir akyse nemačiau. Ką aš tada jaunuolis galėjau aiškinti subrendusiam, kūrybos stilių pasirinkusiam kompozitoriui.

Tuo metu aš buvau nusipirkęs automobilį, bet vairuotojo pažymėjimo dar neturėjau. Kadangi Kuprevičius buvo pagarsėjęs kaip puikus automobilistas, nutariau, kad jau geriau vietoj mano pamokų, tegu jis pamoko mane vairuoti. Kartą paėmėm ir mano žmoną pasivažinėti, o ši nežinojo, kad kompozitorius artėjant sankryžai ne šiaip perspėdavo, bet šaukdavo: „Mirtis!!!“ Tas šūksnis ją taip išgąsdino, kad po to ilgą laiką su mumis nebevažinėjo.

Vytautas Klova

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU KAUNO KOMPOZITORIAIS

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 297, l. 2.

Iš kairės: 1. Jonas Dambrauskas, 2. Giedrius Kuprevičius, 3. Algimantas Kubiliūnas, 4. Vladas Švedas, 5. Viktoras Kuprevičius (sėdi su Jonu Dambrausku).

Į muziką „įpuoliau“ tikriausiai aplinkos paveiktas – mūsų namuose nuolatos skambėjo muzika, lankydavosi žymiausi pokario metais Kaune gyvenantys muzikantai, kompozitoriai. Priminsiu kelis – Balys Dvarionas, Antanas Račiūnas, Juozas Indra… Ir poetai – Eduardas Mieželaitis, Kostas Kubilinskas, dailininkai, artistai… Tad muzikos namuose niekas nemokė, nes tėvai pasitikėjo muzikos mokykla, kurią lankiau paraleliai su pagrindine.

Giedrius Kuprevičius

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

VIKTORAS KUPREVIČIUS SU KOLEGOMIS PO VARPŲ KONCERTO. 1975 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 296, l. 2.

Iš kairės: 1. Viktoras Kuprevičius, 2.Vytautas Laurušas, 3. Dmitrijus Kabalevskis.

VIKTORAS KUPREVIČIUS: KOMPOZITORIUS IR VARPININKAS

ANTANAS RŪKŠTELĖ. VIKTORO KUPREVIČIAUS DRAUGIŠKI ŠARŽAI. 1931 M.

LLMA. F. 481, ap. 1, b. 257, l. 1, 3.

Lt En