Parodos
Albumai
VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Palangos motinos ir vaiko poilsio namuose besiilsinčios moterys stebi savo vaikus.

Palanga. 1952 m.

Nuotraukos autorius B. Umbras.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-003426.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Palangos motinos ir vaiko poilsio namuose besiilsinčios moterys su vaikais poilsio kambaryje.

Palanga. 1952 m.

Nuotraukos autorius B. Umbras.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-003427.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Palangos motinos ir vaiko poilsio namuose besiilsinčios moterys.

1952 m.

Nuotraukos autorius B. Umbras.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-003429.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Klaipėdos vaikiškų drabužių parduotuvės Nr. 65 pardavėja padeda išsirinkti pirkėjai ir jos sūnui žieminį paltuką.

Klaipėda. 1959 m.

Nuotraukos autorius V. Rupšlaukis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-01751.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Keturiolikmetės mergaitės laiškas žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcijai.

1965 m. kovo 22 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 77, ap. 1, b. 111, l. 16.

Laiške prašoma redakcijos padėti pagerinti šeimos gyvenimo sąlygas. Buvo tikimasi, kad vaikas, kaip turintis specialų išskirtinį statusą komunistinėje visuomenėje, gali labiau paveikti atsakingas institucijas į kurias kreipiamasi dėl gyvenimo sąlygų pagerinimo.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Gydytoja-stomatologė Konstancija Žiugždaitė-Jasiukevičienė (pirma iš dešinės, nusisukusi) su kolege ir vaikais poilsiauja gamtoje.

[1964 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A210-P036.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vaikai ruošia pamokas.

Kretingos r., Rūdaičiai. 1962 m.

Nuotrauka.

Kretingos muziejus, KM GEK 3524.

Skelbta: https://www.limis.lt

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto plenumo stenogramos ištrauka apie paauglių komunistinį auklėjimą.

1957 m. gruodžio 4 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 191, b. 231, l. 123–124.

Ištraukoje kalbama apie „neigiamą“ šeimos įtaką vaikų komunistiniam auklėjimui. 

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vaikai prie simbolinio Kristaus kapo per Šv. Velykas.

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia. 1966 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A152-P139.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vaikai su tėvais Šv. Kalėdų pamaldose.

Vilniaus Šv. Petro ir Povilo bažnyčia. 1968 m.

Nuotraukos autorius A. A. Brazaitis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-15742.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Šeimos su vaikais ir kunigu Vaclovu Aliuliu Pirmosios Komunijos šventėje.

Šalčininkų rajono Turgelių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.  [1978–1980 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A151-P035.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Bažnytinė procesija prie Kauno Šv. Vincento Pauliečio (Petrašiūnų) bažnyčios.

1981 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. K-18, ap. 2, b. 271, l. 115.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Poškų šeimos šventė.

Vilnius. [1970 m.]

Nuotraukos autorius A. Poška.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-125747.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Kelmės rajono „Taikos“ kolūkio kolūkietės šeima, kurioje augo 10 vaikų.

Kelmės r. 1971 m.

Nuotraukos autorius B. Algimantas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-079334.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Zigmo ir Bronės Šliaterių šeima, kurioje augo 16 vaikų, prie savo namų.

Šiaulių r., Šakyna. 1972 m.

Nuotraukos autorius L. Ruikas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-076027.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Kaišiadorių rajono Rumšiškių vidurinės mokyklos darbuotojų profesinės sąjungos vietos komiteto laiškas Liaudies buities muziejaus direktoriui.

1973 m. gruodžio 18 d.

Lietuvos liaudies buities muziejus, LLBM M 9570. Skelbta: https://www.limis.lt.

Laiške prašoma pagirti muziejaus darbuotojus Stasį Daunį ir Petrą Vėlyvį už gerą savo vaikų auklėjimą, jų gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį. Taip pat siūloma pareikšti papeikimą Stasiui Mackevičiui už netinkamą sūnaus elgesį.ŽM

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Motina su vaiku Vilniaus Lazdynų mikrorajono kieme.

Iš Antano Sutkaus fotografijų ciklo „Lazdynai“. 1975 m.

Nuotraukos autorius A. Sutkus.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 278, b. 577, l. 44.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

„Dėdė Valdas“.

Nuotraukos autorius A. Miežanskas.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 278, b. 577, l. 45.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lazdijų rajono Žagarių apylinkės Metelių kaimo daugiavaikė Jelenskių šeima prie ežero.

1977 m.

Nuotraukos autorius A. Ališauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-082876.

Lt En