Parodos
Albumai
VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Klaipėdos vidurinės mokyklos mokiniai, tvarkantys mokyklos kiemą.

Klaipėda. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 41.

Darbinis auklėjimas sovietmečiu buvo suprantamas, kaip komunistinio auklėjimo sudedamoji dalis, turėjusi padėti ugdyti darbinės veiklos įgūdžius, sąmoningą įprotį dirbti, komunistiškai pozityvų santykį su darbu.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pasvalio vidurinės mokyklos mokiniai, tvarkantys mokyklos kiemą.

Pasvalys. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 43.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Jaunųjų mičiurininkų būrelio narės mokyklos šiltadaržyje.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 45.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Moksleivių aviamodeliavimo būrelio instruktorius su būrelio nariais.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 35.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Jaunasis Vilniaus aviamodelistas su savo modeliu.

Vilnius. [1950 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 155.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Šakių rajono Gelgaudiškio vaikų namų auklėtinis, jaunųjų mičiurininkų būrelio narys darže.

Šakių r. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 48.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vaikai žaidžia vaikų darželyje.

Vilnius. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 57.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pionieriai su vadove pionierių stovykloje.

Vilnius,  Valakampiai. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 65.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vilniaus vaikų namų Nr. 5 auklėtiniai renka vaistažoles. Vilnius.

[1950 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 115.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos moksleiviai dirba statyboje. Kėdainiai.

1958 m.

Nuotraukos autorius A. Šarkis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-010587.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Moksleiviai dirba naujos vidurinės mokyklos statybose. Švenčionių r., Pabradė.

1973 m.

Nuotraukos autorius M. Kuraitis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-053887.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimo dėl komunistinio auklėjimo darbo nemokyklinėse vaikų įstaigose ir organizacijose stiprinimo ištrauka.

1967 m. balandžio 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 251, b. 84, l. 13-15.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Skaitytojo piešinys „Kyla nauji pastatai“ atsiųstas žurnalo „Genys“ redakcijai.

1978 m.

Piešinys.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 340, l. 35.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lazdijų rajono Pagrūdų vidurinės mokyklos 11 klasės mokinės laiškas žurnalo „Jaunimo gretos“ redakcijai dėl informacijos apie žurnalistikos ir aviacijos studijas.

1963 m. vasario 9 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 77, ap. 1, b. 106, l. 21, 21a.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vilniaus 27-osios vidurinės mokyklos moksleiviai dirba prie konvejerio mokomajame gamybiniame ceche, kuriame gaminami transformatoriai televizoriams.

Vilnius. 1962 m.

Nuotraukos autorius M. Baranauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-018813.

Gamybinė praktika buvo paplitusi bendrojo lavinimo mokyklose ir buvo laikoma mokymo proceso sudėtine dalimi. Vaikai privalėjo atlikti darbinę praktiką, pritaikydami teorines žinias apie to laikotarpio svarbiausius gamybos šakų pagrindus.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Jauno skaitytojo laiškas žurnalo „Genys“ redakcijai, kuriame pasakojama apie prižiūrimą triušių ūkį.

1965 m. vasario 3 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 17, l. 78a, 78b, 79.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus kalbos ištrauka apie jaunosios kartos darbinį ir techninį ugdymą.

1966 m. gruodžio mėn. 

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 109, l. 144, 147, 148.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Ukmergės 1-osios vidurinės mokyklos jaunųjų technikų būrelio nariai.

Ukmergė. 1960 m.

Nuotraukos autorius M. Baranauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-012987.

Sovietmečiu techninės pakraipos būreliai buvo naudojami sudominti vaikus rinktis technines specialybes, siekiant panaikinti specializuotos darbo jėgos trūkumą.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Kauno jaunųjų technikų stoties technikos būrelio narių sukurtas roboto modelis, eksponuojamas jaunimo mokslinės-techninės kūrybos parodoje.

Vilnius, Respublikiniai profsąjungų kultūros rūmai. 1976 m.

Nuotraukos autorius V. Gulevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-069548.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Skuodo rajono Mosėdžio vidurinės mokyklos moksleiviai dirba Mosėdžio kolūkio daržininkystės laukuose vasaros atostogų metu.

Skuodo r., Mosėdis. 1972 m. liepos mėn.

Nuotraukos autorius D. Rubys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-074744.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Žurnalo „Genys“ rengto piešinių konkurso, skirto Lenino gimimo 100-osioms ir pionierių organizacijos įkūrimo 50-osioms metinėms, dalyvio piešinys.

1970 m.

Piešinys.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 119, l. 39.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pasvalio rajono Vaškų vidurinės mokyklos moksleiviai ekskursijoje į kolūkio dirbtuves.

Pasvalio r., Vaškai. 1978 m.

Nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A141-P011.

Darbinio auklėjimo diegimo metodai buvo nuolatinis užimtumas ir darbinė praktika, kaip ir kiekvienais metais organizuojamos ekskursijos į tėvų darbovietes ir dalyvavimas įvairiose talkose ar praktikose fabrikuose.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vilniaus 23-osios vidurinės mokyklos namų ruošos mokytoja su moksleivėmis kulinarijos pamokoje.

Vilnius. 1970 m.

Nuotraukos autorius M. Baranauskas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-15785.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Jaunieji miškininkai moksleiviai dirba Varėnos miškų ūkio gamybiniame susivienijime.

Varėnos r. 1985 m.

Nuotraukos autorius G. Svitojus.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-095445.

Lt En