Parodos
Albumai
VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos SSR pionierių organizacijos augimą 1945–1950 m. vaizduojanti diagrama.

1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 6.

1940 m. rugpjūčio 24 d. Kauno sporto halėje įvyko pirmasis pionierių sąskrydis-laužas. Įprastinė pionierių uniforma buvo balti marškiniai ir tamsios kelnės ar sijonas. Kartais šią aprangą papildydavo pilotė. Pagrindiniai skiriamieji ženklai buvo raudonas trikampis kaklaraištis ir pionieriaus ženkliukas.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vaikų darželyje auklėtoja pasakoja vaikams apie J. Stalino gyvenimą ir veiklą.

[1950 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 112.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Mokslo metų pradžios šventė.

Vilnius. [1950 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 113.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pionierių stovykla.

Vilnius, Valakampiai. [1950 m.]

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 1, l. 114.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pionieriai trimitininkai Lietuvos pionierių I sąskrydžio atidaryme.

Vilnius, Spartako (vėliau Žalgirio) stadionas. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 90.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lazdijų rajono Seiliūnų aštuonmetės mokyklos pionieriaus laiškas žurnalo „Genys“ redakcijai apie mokyklos spaliukų organizacijos veiklą.

1962 m. lapkričio 29 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 19, l. 25.

Į spaliukų organizaciją buvo priimami 6–10 metų vaikai. Vienos klasės spaliukai sudarė grupę. Grupei vadovavo pionierius arba komjaunuolis.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Klaipėdos 4-osios vidurinės mokyklos 10 klasės mokinės prie ateistinio stendo „Vatikanas ankščiau ir dabar“.

Klaipėda. 1963 m.

Nuotraukos autorius B. Aleknavičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-019732.

Sovietmečiu mokykla tapo pagrindine ateizacijos institucija, kurioje naujosios „mokslinės“ materialistinės pasaulėžiūros diegimas vyko pastarąją priešpastatant ir nuolat priešinant krikščionybei.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pirmoji naujųjų mokslo metų pamoka Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje.

Vilnius. 1964 m.

Nuotraukos autorius Ch. Levinas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-037355.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Šiaulių F. Žemaičio vidurinės mokyklos Marytės Margytės pionierių draugovės laiškas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui.

1965 m. spalio 9 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 176, l. 11.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus laiškas Šiaulių F. Žemaičio vidurinės mokyklos Marytės Margytės pionierių draugovei.

1965 spalio 12 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 176, l. 13.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmasis sekretorius Antanas Sniečkus su pionieriais.

Vilnius. 1960 m.

Nuotraukos autorius E. Šiško.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0058210.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmojo sekretoriaus Antano Sniečkaus laiškas Šiaulių rajono Kuršėnų vaikų namų auklėtiniams.

1965 m. liepos mėn.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 176, l. 8.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Šiaulių rajono Kuršėnų vaikų namų auklėtinių sveikinimas Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui.

1967 m. vasario 23 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 176, l. 23, 23 atv.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Šiaulių miesto pionierių telegrama Lietuvos komunistų partijos centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui.

1973 m.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 2, b. 176, l. 94.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimo dėl literatūros, istorijos ir visuomenės mokslų dėstymo mokyklose ir jų poveikio komunistiniam moksleivių auklėjimui didinimo ištrauka.

1966 m. liepos 5 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 244, b. 253, l. 2–7.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Joniškio rajono Skaistgirio vidurinės mokyklos moksleiviai pionierių kambaryje.

Joniškio r., Skaistgiris. 1967 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 39, l. 34.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vilniaus 7-osios vidurinės mokyklos moksleiviai prie K. Stoškaus freskos kosmoso tema.

Vilniaus 7-osios vidurinės mokyklos fojė. 1972 m.

Nuotraukos autorius J. Juknevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-043716.

Nuo XX a. 7-tojo dešimtmečio pradžios kosmoso tematika itin plito  sovietinių vaikų kasdienybėje – mokyklose freskų pavidalu, vaikų žaidimų aikštelėse, literatūroje, spaudoje. Kosmoso kultas susietas su vaikyste buvo naudojamas stiprinti šviesesnio, technologiškai pažangesnio komunistinio rytojaus viziją.  

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Mažojo skaitytojo eilėraštis apie kosmosą, atsiųstas žurnalo „Genys“ redakcijai.

1960 m. lapkričio 2 d.

Originalas. Dokumentas lietuvių kalba.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 17,  l. 26.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Žurnalo „Genys“ rengto piešinių konkurso, skirto Lenino gimimo 100-osioms ir pionierių organizacijos įkūrimo 50-osioms metinėms, dalyvio piešinys.

1970 m.

Piešinys.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 119, l. 28.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Pionieriai dalyvauja karinio-sportinio žaidimo rungtynėse pionierių stovykloje.

Vilnius, Valakampiai. 1950 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 16895, ap. 1, b. 2, l. 70.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimo dėl jaunimo karinio-patriotinio auklėjimo ir darbo kolektyvų ryšių su sovietų armijos kariniais daliniais stiprinimo ištrauka.

1967 m. balandžio 26 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 238, b. 46, l. 5–7.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Vilniaus 16-osios vidurinės mokyklos karinio parengimo mokytojas su moksleiviais šaudymo treniruotėje.

Vilnius. 1973 m.

Nuotraukos autorius I. Šeinas.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-045957.

Karinis-patriotinis auklėjimas vyko per elgesio su ginklais apmokymus, lankymąsi kariniuose daliniuose, susitikimus su karo veteranais. Karybos pagrindų mokymas taip pat apėmė tokias komunistinio auklėjimo dalis, kaip „pilietinio sąmoningumo, internacionalizmo ir patriotizmo“  ugdymą.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Karinio-sportinio žaidimo „Ereliukas“ dalyviai, Panevėžio miesto vidurinių mokyklų 10–11 klasių moksleiviai, prieš startą.

Panevėžys. 1973 m.

Nuotraukos autorius P. Peleckis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-049282.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Kretingos rajono Salantų vidurinės mokyklos 10 klasės mokiniai su karinio parengimo mokytoju karinio parengimo užsiėmimuose.

Kretingos r., Salantai. 1976 m.

Nuotraukos autorius L. Soroka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-104275.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Kėdainių rajono Milicijos skyriaus Vaikų kambario jaunųjų milicininkų būrelio nariai budi miesto aikštėje.

Kėdainiai. 1965 m.

Nuotraukos autorius A. Dilys.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-08672-1.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Klaipėdos miesto Vidaus reikalų skyriaus 2-ojo milicijos poskyrio Vaikų kambario jaunųjų milicininkų būrelio nariai mieste aptaria eismo taisyklių pažeidimus.

Klaipėda. 1972 m.

Nuotraukos autorius A. Stubra.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 0-039839.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Klaipėdos K. Donelaičio vidurinės mokyklos pionieriai ekskursijoje.

Klaipėdos r. 1974 m.

Nuotraukos autorius B. Aleksnavičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, 1-21858.

Ketvirtas iš kairės: Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos karininkas Stasys Jurginis, supažindinantis moksleivius su divizijos dalinių išdėstymu Klaipėdos miesto prieigose 1945 m. sausio mėnesį.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Žurnalo „Genys“ rengto piešinių konkurso, skirto Lenino gimimo 100-osioms ir pionierių organizacijos įkūrimo 50-osioms metinėms, dalyvio piešinys.

1970 m.

Piešinys.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas, f. 115, ap. 2, b. 119, l. 47.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto ir Lietuvos SSR Ministrų Tarybos nutarimo dėl pionierių ir moksleivių vasaros poilsio organizavimo gerinimo ištrauka.

1974 m. lapkričio 18 d.

Originalas. Dokumentas rusų kalba.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 249, b. 74, l. 14–17.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Lietuvos pionierės.

Vilnius. 1976 m.

Nuotrauka.

Lietuvos ypatingasis archyvas, f. 1771, ap. 278, b. 577, l. 113.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Šiaulių 7-osios vidurinės mokyklos spaliukų choras.

Šiauliai. 1978 m.

Nuotraukos autorius V. Gulevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas,  A142-P005.

VAIKYSTĖ SOVIETINĖJE LIETUVOJE (LYA)

Anykščių J. Biliūno vidurinės mokyklos pradinių klasių moksleivių sportinės aprangos konkursas.

Anykščiai. 1986 m.

Nuotraukos autorius V. Gulevičius.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas, A138-P050.

Lt En