Galerijos
Albumai
„TIKĖJIMAS - TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS.“ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APSILANKYMUI LIETUVOJE PRISIMINTI

Popiežius Jonas Paulius II

„TIKĖJIMAS – TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS“.

Popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymui Lietuvoje prisiminti

 

                  Į Lietuvą atvykstantis popiežius Pranciškus – antrasis popiežius, kuris lankysis Lietuvoje. Šv. Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius, kuris 1993 m. rugsėjo 4 – 8 dienomis aplankė Lietuvą. Jis buvo daugiausiai keliavęs visų laikų pontifikas. 1978 metais pirmąkart per 455 metus išrinktas pirmasis popiežius ne italas pasaulio taikos žinią ir religinį konservatyvumą skelbė 129 pasaulio valstybėse ir dalyvavo 104 kelionėse į užsienį.


                  Apie pirmąjį slavų kilmės popiežių Bažnyčios istorijoje Šv. Joną Paulių II parašyta daugiau knygų nei apie bet kurį kitą jo pirmtaką. Popiežius Jonas Paulius II vadinamas pirmuoju pasaulio vadovu, Didžiuoju pontifiku, kurio daugelis darbų tapo istoriniai, rekordiniai ir atlikti pirmą kartą. Šv. Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius po sutana ėmęs nešioti kelnes, pirmasis, sugriovęs Vatikano neutralitetą ir viešai prabilęs apie pasaulio politiką.

                 Jo pontifikatas – vienas ilgiausių ir ryškiausių Bažnyčios istorijoje. Šis popiežius Katalikų bažnyčiai vadovavo 26 metus, penkis mėnesius ir 15 dienų. Tai trečiasis pagal ilgumą pontifikatas per visą du tūkstančius metų gyvuojančios Katalikų bažnyčios istoriją.

                 Pačioje tarnystės pradžioje Šv. Jonas Paulius II save pavedė ypatingai Dievo Motinos globai, prisimindamas taip pat Aušros Vartų Gailestingumo Motiną, ir paliudijo išskirtinį dėmesį lietuviams. Jau per savo inauguracijos iškilmes jis tarė sveikinimo žodį lietuviškai, o vėliau daugelį kartų sveikino lietuvių tautą mūsų gimtąja kalba.  Popiežiaus Jono Pauliaus II pasiųsta ypatinga padrąsinimo žinia, kurią 1978 metų spalio 22 dieną pats ištarė lietuviškai, išliko ne tik ypatingu, bet ir amžinu Šv. Jono Pauliaus II padrąsinimu lietuviams: „Būkite laimingi ir ištikimi Kristui!“

                 Belaukiant popiežiaus Pranciškaus atvykimo šių metų rugsėjo 22-23 dienomis, prisiminkime popiežiaus Jono Pauliaus II net keturių dienų apsilankymą Lietuvoje. Už apsilankymo akimirkas esame dėkingi fotografams, su kuriais rengiant parodą susisiekti nepavyko, bet jų fotografijas saugome Lietuvos valstybės naujojo archyvo fonde Nr. 76 Politinė partija „Lietuvos krikščionys demokratai“. Nuoširdžiai dėkojame nuotraukų autoriams Algirdui Sabaliauskui, Kęstučiui Jurelei, Gediminui Svitojui, Raimondui Kuginiui, Algimantui Žižiūnui, Reginai Jakučiūnaitei, Gintarui Jurgelevičiui.

„TIKĖJIMAS - TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS.“ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APSILANKYMUI LIETUVOJE PRISIMINTI

Popiežiaus apsilankymas Lietuvoje 1993 metais

1993 metais lankydamasis Lietuvoje, popiežius aplankė daug svarbių Lietuvos objektų. Pirmąją savo apsilankymo dieną, popiežius, nuvažiuodamas papamobiliu, apsilankė Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, Seimo rūmuose susitiko su Seimo ir Vyriausybės nariais, tuometiniu prezidentu Algirdu Mykolu Brazausku. Popiežiui buvo svarbu aplankyti ir Aušros vartus. Aušros vartuose sukalbėta popiežiaus rožinio malda buvo transliuojama per Vatikano radiją visam pasauliui (1 nuotrauka viršuje, kairėje, nuotraukos autorius Raimondas Kuginys. LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 12).

Antrąją savo apsilankymo dieną, popiežius pagerbė Vilniaus Antakalnio kapinėse besiilsinčius Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus. Iš kapinių nuvykęs į Vilniaus Vingio parką, popiežius ragindamas Lietuvą atgimti, laikė šventąsias mišias, kuriose į tikinčiuosius prabilo lietuvių, lenkų ir baltarusių kalbomis. Į šias mišias susitinko apie 100 tūkst. žmonių. (2 nuotrauka, kairėje, apačioje, nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas. LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 15; 3 nuotrauka, dešinėje, viršuje, nuotraukos autorė Regina Jakučiūnaitė. LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 16).

Trečiąją dieną popiežius keliavo į Kauną, kur Santakoje laikė mišias prie tam specialiai supilto kalnelio. Vėliau Kauno arkivyskupijos rūmuose jis susitiko su Lietuvos Vyskupų konferencija. Po susitikimo su vyskupais ir apsilankęs Kauno arkikatedroje bazilikoje, popiežius susitiko su jaunimu Dariaus ir Girėno sporto centro stadione.

Paskutinę dieną popiežius lankėsi Kryžiu kalne ir Šiluvoje.

Akimirka iš popiežiaus apsilankymo, 4 nuotrauka, dešinėje, apačioje, nuotraukos autorius Raimondas Kuginys. LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 18.

 

Sausio 13-osios ir Medininkų aukų kapus, prie jų meldėsi.

Skaitykite daugiau: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/15min-primena-kur-lankydamasis-lietuvoje-lankesi-jonas-paulius-ii-56-889434?copied

 

„TIKĖJIMAS - TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS.“ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APSILANKYMUI LIETUVOJE PRISIMINTI

Popiežiaus sutikimas

Pirmojoje nuotraukoje matome, kaip lietuvaitės neša Švč. Mergelės Marijos ir popiežiaus Jono Pauliaus II paveikslus. Nuotraukos autorius Algimantas Žižiūnas. LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 10.

Antroji nuotrauka vaizduoja popiežiaus Jono Pauliaus II vardo aikštėje, Vilniuje, prie vardinės lentos stovinčią merginą tautiniais rūbais. Nuotraukos autorius Gintaras Jurgelevičius. LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 14.

„TIKĖJIMAS - TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS.“ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APSILANKYMUI LIETUVOJE PRISIMINTI

Popiežius važiuoja papamobiliu

Popiežius keliauja modifikuotu Mercedes-Benz G klasės papamobiliu. Šis papamobilis šiuo metu eksponuojamas Štutgarto Mercedes-Benz automobilių muziejuje.

 

Nuotraukos autorius Algirdas Sabaliauskas.

 

LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 17.

„TIKĖJIMAS - TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS.“ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APSILANKYMUI LIETUVOJE PRISIMINTI

Popiežius susitinka su Lietuvos Vyskupų konferencija

LVNA, f. 76, ap. 1, b. 242, l. 11.
„TIKĖJIMAS - TAI LAISVĖS PASIŪLYMAS.“ POPIEŽIAUS JONO PAULIAUS II APSILANKYMUI LIETUVOJE PRISIMINTI

Ištrauka iš teksto „Atsisveikinant su didžiuoju popiežiumi“

Teksto autorius mons. Alfonsas Svarinskas. Jis parašė šį tekstą po popiežiaus Jono Pauliaus II mirties aprašydamas jo gyvenimo darbus, susijusius su Lietuva,  aprašydamas pontifiko kalbas ir pridėdamas savo pasvarstymus apie istorinius ir politinius to meto įvykius. Didelę teksto dalį užima popiežiaus vizito aprašymas.

Pateikiamoje teksto ištraukoje galite pastebėti pačio mons. A. Svarinsko pažymėtas eilutes.

Lt En