Parodos
Albumai
RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

J. Avyžiaus laiškas I. Simonaitytei. 1976-05-13.

LLMA. F.71, ap. 1, b. 74, l. 1

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

O. ir V. Zubovų sveikinimo telegrama I. Simonaitytei. [1957] m.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 529, l. 28

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

Lietuvos TSR kultūros ministerijos sveikinimas I. Simonaitytei. 1967-01.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 245, l. 49

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

Lietuvos TSR dailininkų sąjungos sveikinimas I. Simonaitytei. 1967-01.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 245, l. 100–101

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

S. ir A. Grėbliūnų sveikinimas I. Simonaitytei. 1967-01-21.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 245, l. 11

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

Vanagų kaimo gyventojų sveikinimo telegrama I. Simonaitytei. 1967-01.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 245, l. 67

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

M.Andulaitytė. „Be tėviškės“. I. Simonaitytei skirtas eilėraštis.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 277, l. 1

RAŠYTOJAI IEVAI SIMONAITYTEI – 120 (LLMA)

Kvietimai.

LLMA. F. 71, ap. 1, b. 269, l.12-13,14

Lt En