Galerijos
Albumai
PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

PRATARMĖ

Pergamentas – tai dokumentas, rašytas ant specialiai išdirbtos odos, naudotas tekstui užrašyti ir išsaugoti. Pergamentą pradžioje gamindavo daugiausiai vienuolynai, vėliau, amatininkai-odininkai. XIV a. imtas plačiau naudoti popierius, tačiau pergamentas vis dar naudojamas raštvedyboje bei knygų spausdinime. Jame buvo surašomi svarbiausi to meto dokumentai, iki mūsų dienų išsaugoję neįkainojamos vertės žinias apie praeitį.

Įvairiuose Lietuvos valstybės istorijos archyvo (toliau – LVIA) fonduose saugoma arti 500 šių istorinių šaltinių. Tai XIV a. pabaigos – XIX a. Lenkijos karalių ir LDK didžiųjų kunigaikščių privilegijos, raštai, laiškai miestams, cechams, popiežių bulės ir brevės, Rusijos carų įsakai, patentai, diplomai pareigoms užimti, garbės ir mokslo vardams suteikti, bajorystės patvirtinimo aktai ir kt. Archyvo bažnytiniuose fonduose – vyskupų fundacijos aktai skirti Romos katalikų bažnyčioms, altarijoms, koplyčioms ir vienuolynams steigti; popiežių indulgencijos ir brevės įvairioms Lietuvos bažnyčioms dėl religinių švenčių, atlaidų tvarkos, raštai dėl klebonų parapijose ir abatų vienuolynuose paskyrimo ar atšaukimo ir kt. Kai kurie iš jų pripažinti ypatingą kultūrinę reikšmę turinčiais paveldo objektais, įtraukti į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ Lietuvos nacionalinį registrą.

Išskirtinai tik iš pergamentų sudaryta fondo „Vilniaus mokslo bičiulių draugijos“ (F. 1135) pirmo apyrašo kolekcija, kurioje yra 113 saugojimo vienetų, chronologinės ribos nuo XV iki XIX a. Pergamentai saugomi ir fonduose „Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių ir Lenkijos karalių privilegijų ir raštų Vilniaus jėzuitų akademijai ir Vilniaus bei Gardino miestų jėzuitų kolegijoms kolekcija“ (F. 787), „Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo kanceliarija“ (F. 391), „Vilniaus Romos katalikų metropolijos kurija“ (F. 694)„Kauno metropolijos kurija“ (F. 1671), „Telšių (Žemaičių) Romos katalikų arkivyskupo metropolito kanceliarija“ (F. 696). Pavienių pergamentų galimai yra garsių LDK giminių Radvilų, Sapiegų, Tiškevičių, Oginskių, Pliaterių ir kitų giminių fonduose bei dokumentų kolekcijose.

Parodoje pristatomi įspūdingiausi, įvairių laikotarpių, skirtingų formų ir turinio, geros ir patenkinamos būklės pergamentai. Dalis jų restauruoti arba tvarkyti restauratorių.

 

Parodos kuratorė:

Neringa Češkevičiūtė  

Rengėjas:   

Parodos partneris:

  

Parodos rengimą  dalinai finansavo:

 

                                                                

                                                                                                

 

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Liturginės knygos fragmentas. [1280–1330 m.]. Lotynų k., 29x20.

LVIA, f. 1135, ap. 2, b. 154, l. 1.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

LDK didžiojo kunigaikščio Kazimiero Jogailaičio raštas, patvirtinantis Milochnai Stenkovai priklausiusio Radaškonių dvaro dovanojimą Vilniaus vaivadai Aleknai Sudimantaičiui. 1477 m. kovo 6 d. Trakai. Lotynų k., 40,5x28.

Nuorašas.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 1.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Romos kardinolų privilegija Kauno Šv. Mikalojaus koplyčiai dėl 100 dienų atlaidų. 1493 m. spalio 5 d. Roma. Lotynų k., 72x44.

Antspaudai šešiose odinėse dėžutėse ant lininių virvelių.

LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 508.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Bažnytinės giesmės natos. [XV a.]. Lotynų k., 25x34.

LVIA, f. 1671, ap. 4, b. 294, l. 11.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Aleksandro privilegija Jonui Sapiegai, patvirtinanti, kad jis nupirko iš Polocko miestiečių Šarijų palivarką prie Šarijos upės. 1506 m. gegužės 12 d. Vilnius. Senoji gudų k., 38x35.

LVIA, f. 599, ap. 1, b. 312.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Kijevo vaivados Andriaus Nemirovičiaus aktas, kuriuo jis įsūnija savo giminaitį Stanislovą Davainą ir užrašo jam savo turtą. 1537 m. gruodžio 28 d. Kijevo pilis. Lotynų k., 61x38.

5 vaško antspaudai ant mėlynų šilkinių virvučių.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 10, l. 1.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Žygimanto Senojo privilegija, kuria jis iki gyvos galvos atleidžia savo chirurgą Johaną Forverką nuo visų valstybinių ir miesto mokesčių už jam priklausantį mūrinį namą Vilniuje. 1540 m. gegužės 24 d. Vilnius. Lotynų k., 49x38.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 12.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos privilegija Vilniaus miesto auksakalių cechui, patvirtinanti šio cecho teises ir laisves. 1664 m. birželio 30 d. Vilnius. Lenkų k., 51x44.

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Jono Kazimiero Vazos parašas. Raudonos spalvos vaško LDK antspaudas metalinėje dėžutėje ant bordinės spalvos virvelių.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 48.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Šventosios Romos imperijos imperatoriaus, Vengrijos ir Čekijos karaliaus Leopoldo I raštas, suteikiantis bajorystę Mykolui Giunteriui iš Heidelsheimo. 1694 m. spalio 1 d. Viena. Lotynų k., 24,5x33.

Rašytinis 12 lapų knygos formos pergamentas su aksominiais avietinės spalvos viršeliais.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 53, l. 1, 7.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Padujos (Italija) arkigimnazijos absolvento bernardino Abiejų teisių (doctor utriusque iuris) mokslų daktaro Didus Serbatus Roberatanus (Dido Serbato Roberatano) diplomas. 1696 m. gegužės 29 d. Paduja. Lotynų k., 18x25.

Rašytinis keturių lapų knygos formos pergamentas su Padujos kardinolo G. Barbadicie (Gregorio Giovanni Gaspare Barbarigo) raudonos spalvos vaško antspaudu geležinėje dėžutėje su dangteliu ant rožinės spalvos šilko virvelės. Dokumentas įrištas, odiniu viršeliu, papuoštas paauksuotu ornamentu.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 54.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Augusto II Sakso privilegija, patvirtinanti Lenkijos karalių ir LDK didžiųjų kunigaikščių Mykolo Višnioveckio ir Jono Kazimiero Vazos ankščiau skelbtas privilegijas dėl 24 valakų žemės sklypo Chlevicos kaime (Bresto ekonomija) dovanojimo Meleičicų bažnyčiai. 1699 m. rugpjūčio 20 d. Varšuva. Lotynų k., 60x42.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 55.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Popiežiaus Inocento XII raštas dėl bažnytinių švenčių (atlaidų) Gaurės Romos katalikų bažnyčiai Žemaičių vyskupystėje. 1710 m. rugsėjo 24 d. Roma. Lotynų k., 40,5x12.

LVIA, f. 696, ap. 2, b. 806, l. 1.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Popiežiaus Benedikto XIV raštas dėl bažnytinių švenčių (atlaidų) Obelių Romos katalikų bažnyčiai Vilniaus vyskupystėje. 1746 m. gegužės 4 d. Roma. Lotynų k., 43x21.

LVIA, f. 696, ap. 2, b. 806, l. 3.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija, patvirtinanti Kėdainių miesto savivaldos teises ir privilegijas. 1792 m. sausio 10 d. Lenkų k., 29x41.

Titulinis lapas.

LVIA, f.1135, ap. 1, b. 63.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija, patvirtinanti Žvingių miesto savivaldos teises ir privilegijas. 1792 m. gegužės 15 d. Varšuva. Lenkų k., 32x43.

Dokumentas įrištas, tamsiai bronzinės spalvos odinis viršelis. Antrame lape yra spalvotas Žvingių miestelio herbas. Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio parašas. Raudonos spalvos vaško LDK antspaudas ant bronzinės spalvos virvelių.

Pilnai išlikusi.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 65, l. 1-2.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lenkijos karaliaus ir LDK didžiojo kunigaikščio Stanislovo Augusto Poniatovskio privilegija, patvirtinanti Daugų miestelio Trakų vaivadijoje savivaldos teises. 1792 m. balandžio 26 d. Varšuva. Lenkų k., 27x39.

Antrame lape pieštas Daugų miestelio herbas. Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio parašas.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 64, l. 1-2.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Vienuolių trinitorių ordino ministro provincialo brolio Antonijaus nutarimas dėl Švč. Trejybės brolijos krikščionims iš musulmonų nelaisvės išpirkti įkūrimo prie Alovės Romos katalikų parapijinės bažnyčios. 1815 m. Trinitorių vienuolynas Antakalnyje, Vilnius. Lotynų k., 77x65.

Dokumento tekstas apsuptas spalvotais meniniais piešiniais.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 80.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Lietuvos-Vilniaus gubernijos bajorų deputatų susirinkimo nutarimas dėl Minučicų giminės bajoriškos kilmės patvirtinimo, herbas „Korzec“ (išrašas). 1819 m. gruodžio 31 d. Vilnius. Lenkų k., 72x50.

Vaško antspaudas išraižytoje medinėje dėžutėje ant avietinės spalvos juostelės su dviem paauksuotais kutais.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 89.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Romos dvasinės kolegijos teologijos daktaro Jono Ščito diplomas. [1821 m.]. Roma. Lotynų k., 16x22.

Penkių lapų knygos formos pergamentas.

LVIA, f. 1135 ap. 1, b. 111, l. 1-5.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Minsko gubernijos bajorų deputatų susirinkimo raštas dėl Zahorskių giminės bajoriškos kilmės patvirtinimo, herbas „Lubicz“. 1823 m. rugpjūčio 25 d. Minskas. Lenkų k., 54x44.

LVIA, f. 1135, ap. 1, b. 95.

PERGAMENTAI ARCHYVO FONDUOSE (LVIA)

Bajorų Abramovičių genealogija, herbas „Vanagas“ („Jastrzębiec“). [XIX a. pr.]. Vilnius. Lenkų k., 68x52.

LVIA, f. 1135 Ap. 1 b. 69.

Lt En