Galerijos
Albumai
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„AISTROS“. LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PASTATYMAS. LIBRETAS ANTANO REKAŠIAUS IR HENRIKO KUNAVIČIAUS. 1971 M.

Scena iš baleto II veiksmo.

Šiame balete aš stengiausi atskleisti sudėtingą XX amžiaus žmogaus vidinį pasaulį, įprasminti jo mintis, pateikti šiuolaiknę teigiamų ir neigiamų pasaulio jėgų susidūrimą, kuris mūsų laikmetyje įgauna apibendrinančią prasmę.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 211, l. 3.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„AMŽINAI GYVI“. LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PASTATYMAS. BALETMEISTERIS IR LIBRETO AUTORIUS VYTAUTAS BRAZDYLIS. 1982 M.

Tai ne charakterių, individualybių, o idėjos, minties baletas.

Balete atgyja S. Krasausko graviūrų ciklo dalių „Kova“, „Atminimas“, „Svajos“, „Gyvenimas“  plastinis ir humanistinis patosas, tikros aistros bei išgyvenimai.

Vytautas Brazdylis

Krasauskas suka liniją taip, kad ji veikia kaip muzika. Jo linijos paverstos garsais – skambėtų.

 Rūta Gaidamavičiūtė

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 211, l. 7.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„AURA“. LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PASTATYMAS. BALIO SRIUBO LIBRETAS. 1988 m.

Iš kairės: Danutė Marija Jukniūtė (scenografė), Elegijus Bukaitis (baletmeisteris), Antanas Rekašius.

Baletas be įprastinio siužeto, be personažų…

Antanas Rekašius lietuvių kompozitorių tarpe – kaip lydeka karpių kūdroje.

„Oper &Tanz“, 1995 m. (Vokietija)

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 209, l. 5.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„AURA“. LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PASTATYMAS. BALIO SRIUBO LIBRETAS. 1988 m.

Baleto scenovaizdžio fragmentai.

Baleto muzika norėjau išreikšti gaivalingų meilės jėgų žaismą dramatiško pasaulio verpetuose. Tas žaismas, prasidedantis iliuzijomis ar melodramatiškais niuansais, realybėje neretai susiduria su pasaulyje glūdinčiomis tamsos jėgomis, kurias turėtų įveikti mūsų protas ir jausmai.

Baleto turinys – ne tik žmogaus kova tarp jo minčių ir jausmų, troškimų ir galimybių, vilčių ir kančių, bet ir amžina priešybių kova asmenybės santykyje su aplinka, supančiu pasauliu, išgyvenančiu globalinio susinaikinimo grėsmę. Aistrų, vidinių prieštaravimų draskomas žmogus siekia tikrosios esmės – gėrio supratimo.

  1. LLMA. F. 365, ap. 1, b. 211, l. 11, 13.
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„MEDĖJA“. LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PASTATYMAS. LIBRETO AUTORĖ, CHOREOGRAFĖ – ANDŽELIKA CHOLINA. 1996 M.

Scena iš baleto. Šoka Loreta Bartusevičiūtė ir Raimondas Maskoliūnas

Mano visa muzika – tragedija. Manyje tiek skausmo, jog jis gali būti išreikštas tuo, kas duota tik menininkui – kūryba. Medėjos tragedijos tema yra mano esmė. Ir jeigu yra pragaras, aš tikiu, kad jis čia – žemėje.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 211, l. 17.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„MEDĖJA“. LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PASTATYMAS. A. CHOLINOS LIBRETAS. 1996 M.

Scena iš baleto „Medėja“. Viduryje Medėja – Eglė Špokaitė.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 211, l. 16.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

A. REKAŠIUS PRIE LIETUVOS TSR VALSTYBINIO AKADEMINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PRIEŠ BALETO „MEDĖJA“ PREMJERĄ. 1996 M.

Gerai jaučiu sceną. Pats esu apmetęs daugelį libretų, du iš jų – „Gęstančio kryžiaus“ ir „Aistrų“ – jau įkūnijau. Gal todėl, kad kurdamas lyg režisuoju personažus.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 202, l. 24.

Lt En