Galerijos
Albumai
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

LIETUVOS TSR KOMPOZITORIŲ SĄJUNGOS SUVAŽIAVIMO KONCERTAS LIETUVOS TSR VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE. 1953 M.

Antanas Rekašius su dirigentu Juozu Domarku.

Niekada neužmiršiu, kaip mes kartu su kompozitoriumi šifruodavome jo neįprastus muzikinius ženklus – strėliukes, brūkšnelius ir kirminėlius. Jis neaiškino, kaip reikia atlikti, – jis kūrė. Repeticija buvo tarsi performansas, improvizacija.

Donatas Katkus

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 205, l. 1.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS SU KONRADU KAVECKU. 1964 M.

Savo muziką atlikėjams visada „išdainuoju“. Išgirdę mano dūsavimus, kosėjimus, nutylėjimus, jie geriau suvokia, ką daryti. ... Aš savotiškai režisuoju garsų mases. Čia viena scena eina po kitos. Kadangi situacijas aiškiai apibrėžiu – atlikėjai jas tik sujungia, nušlifuoja, savotiškai pripildo savojo supratimo. Bendras skambėjimo charakteris vis tiek visada liks toks, kokį sumaniau.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 206, l. 6.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANO REKAŠIAUS 50-MEČIUI SKIRTAS KONCERTAS. 1978 M.

Antanas Rekašius su Giedre Kaukaite.

Mano ženklus, kuriais užrašau muziką, kartais atlikėjams būdavo sunku suprasti. Tad man tekdavo savo muziką iškosėti, išniūniuoti, išdainuoti. Bet tie ženklai leidžia atlikėjui improvizuoti, ir jis jaučiasi esąs kūrėjas.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 205, l. 3, 9.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANO REKAŠIAUS IR JUSTINO BAŠINSKO AUTORINIS KONCERTAS. 1981 M.

Antanas Rekašius (stovi) ir Justinas Bašinskas.

A. Rekašius paprastai duoda didelę laisvę atlikėjams. Neretai partitūroje pažymėti tik pagrindiniai akcentai. Tais atvejais, kai autorius su atlikėju randa bendrą kalbą, vidinį kontaktą, tai duoda puikius rezultatus.

Rimantas Gučas.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 205, l. 7.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANO REKAŠIAUS AUTORINIS KONCERTAS LOS ANDŽELE. 1982 M.

Antras iš kairės sėdi Bernardas Brazdžionis

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 207, l. 7.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANO REKAŠIAUS AUTORINIS KONCERTAS LIETUVOS TSR VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE. 1984 M.

Antanas Rekašius su dirigentu Juozu Domarku ir pianiste Aldona Dvarionaite. 

A. Rekašius kvarteto žanrą nušvietė nauju rakursu. Kvartetas čia – nebe keturių asmenybių ansamblis, bet vienos emocijos, temperamento subjektas. Per skambesio spalvą, per kraštutinių dinaminių kontrastų susidūrimus kvarteto nariai skatinami kolektyviai improvizuoti.

Donatas Katkus.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 198, l. 22.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 207, l. 7, 2.

 

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANO REKAŠIAUS AUTORINIS KONCERTAS LIETUVOS TSR VALSTYBINĖS FILHARMONIJOS DIDŽIOJOJE SALĖJE. 1984 M.

Antanas Rekašius su altininku Donatu Katkumi, solistu Vaclovu Daunoru (stovi kairėje) ir kompozitoriumi Vytautu Laurušu. 

Man teko ne vieną kartą patirti Antano Rekašiaus kūrinių poveikį klausytojui. Jo Trečiasis kvartetas kaip užprogramuotas sukeldavo tikrą publikos audrą, juoką, ovacijas. Ko gero, tai buvo ryškiausia reakcija, kurią patyriau grodamas lietuvišką muziką.

Donatas Katkus

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 207, l. 9 3, 4.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS BEI KONCERTO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BŪSTINĖJE NIUJORKE DALYVIAI. 1986 M.

Iš kairės: 1. Virgilijus Noreika, 2. Loreta Bartusevičiūtė, 3. Vaclovas Daunoras, 4. Eglė Daunorienė, 5. Antanas Rekašius.

  1. LLMA. F. 365, ap. 1, b. 208, l. 15, 17, 18, 20.
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS BEI KONCERTO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BŪSTINĖJE NIUJORKE DALYVIAI. 1986 M.

Iš kairės: 1. Jonas Katakinas, 2.  Antanas Rekašius, 3. Nijolė Ambrazaitytė, 4. Virgilijus Noreika.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 208, l. 19.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS PO KONCERTO JUNGTINIŲ TAUTŲ ORGANIZACIJOS BŪSTINĖJE NIUJORKE. 1986 M.

Iš dešinės: 1. Antanas Rekašius, 2. Emilija Sakadolskienė, 3. Valdas Adamkus, 4. Alma Adamkienė, 5. Virgilijus Noreika, 6. Loreta Bartusevičiūtė.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 208, l. 19.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

FESTIVALIS „PRAHOS PAVASARIS“. 1987 m.

Koncerto, kuriame buvo atlikta A. Rekašiaus Simfonija Nr. 5, afiša.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 210, l. 1.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

FESTIVALIS „PRAHOS PAVASARIS“. 1987 m. Koncerto repeticija.

A. Rekašiui itin svarbu atlikėjų emocinis nusiteikimas. Jis atvirai eksploatuoja jų temperamentą. Nesaistomi griežtų intonacinių-ritminių struktūrų atlikėjai nesąmoningai pasirenka individualius griežimo būdus autoriaus numatytuose išraiškos rėmuose, kur stiprus instrumentus jungiantis faktorius yra spalva. Taip išorinės priemonės virsta vidinėmis, kūrinio ypatumus išreiškiančiomis priemonėmis.

Donatas Katkus

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 210, l. 2.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

FESTIVALIS „PRAHOS PAVASARIS“. 1987 m.

Nuskambėjo paskutiniai garsai. Antanas Rekašius ir dirigentas Juozas Domarkas.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 210, l. 3.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

FESTIVALIS „PRAHOS PAVASARIS“. 1987 m.

Iš kairės:  1. Raimundas Katilius, 2. Antanas Rekašius, 3. Iminas Kučinskas, 4. Povilas Stravinskas 6. Gintaras Rinkevičius.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 210, l. 6.

Lt En