Galerijos
Albumai
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

SIMFONIJA NR. 7. „IN MEMORIAM“.

Netradiciniai notacijos ženklai

Ta notacijos – muzikos užrašymo sistema, kuria mąstė klasikai, aš neįstengiu išsisakyti, todėl esu priverstas išradinėti savo ženkliukus.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 86, l. 2.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„DISTONICA“. FLEITAI, OBOJUI IR VIOLONČELEI.

Paaiškinimai, I, II, III dalių fragmentai

Muzikos užrašymo sistema, kurią aš vartoju, leidžia, o ir vėliau leis keisti bendrąjį modelį pagal atlikėjo prigimtį, pagal klausytojų skonį, pagal laiko dvasią ir t.t. Ne tokia tiksli ženklų sistema leidžia kūriniui tarsi nuolat atgimti.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 124, l. 1, 2, 3.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

KONCERTAS ALTUI IR PUČIAMŲJŲ KVINTETUI. PARTITŪRA.

Paaiškinimai, I, II, III dalių fragmentai

Nesistengiu būti modernus dėl paties modernumo. Reikia panaudoti pačias racionaliausias muzikos priemones, pajungti jas svarbiausiam tikslui – idėjai, minčiai, vaizdui. Muzika turi jaudinti žmogų. Juk tai ir yra svarbiausia.  

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 102, l. 3, 4, 16, 25.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

„METAFONIJA“. KONCERTAS SMUIKUI IR ORKESTRUI. 1972 M.

Paaiškinimai,  III dalies fragmentas.

Visuomet jaučiu poreikį rašyti simfoninę muziką. Būna taip, kad kuriu dainas ar instrumentines pjeses, mėginu „įsigilinti“ į estradinę muziką, o kažkur pasąmonėj tūno visai kas kita: formuojasi, bręsta ir kaitaliojasi simfoniniai vaizdai... Rašydamas anų, iš esmės daug lengvesnių, žanrų kūrinius, kankinuosi, o rašydamas simfoninę muziką – jaučiu didelį dvasinį pasitenkinimą.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 101, l. 37, 61.

Lt En