Galerijos
Albumai
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1981 M.

A. Žižiūno nuotraukos

Lenkų kompozitorius R. Tvardovskis A. Rekašių pavadino lietuviškos muzikos Mefistofeliu. A. Rekašius į tai atsakė:

Kentėjimą galima pašventinti, o galima su juo ir pažaisti, sugniaužus kumštį, suleidus į delnus nagus, rodyti išsišiepusį veidą. Nesu šventasis, esu išsišokėlis ir muzikoje, ir gyvenime. Viską darau ne taip, visus piktinu.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 197, l. 10, 11, 20.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1981 M.

Rauda ir juokas Antano Rekašiaus muzikoje tarsi dvi medalio pusės. Gal tai yra aukštesnio sąmoningumo reakcija į dvidešimtojo amžiaus žmogaus likimą: kai esi priverstas visą laiką raudoti, nieko nebegalima priimti rimtai, nes kitaip – išprotėsi...

Mykolas Drunga

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 198, l. 17.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1980 M.

A. Žižiūno nuotrauka

A. Rekašius – kompozitorius-artistas, kuris juokaudamas kalba rimtai, o būdamas rimtas – juokauja. Ir ne visada suprasi, kaip yra iš tikrųjų.

Audronė Žiūraitytė

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 197, l. 6.

 

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1983 M.

Tragizmas – natūraliausia mano kūrybos erdvė. Tai, kas iškentėta – muzikoje. Mano gyvenime labai trūko žaidimo, humoro. Gal todėl taip noriai pasidaviau komedijos stichijai. Norėjosi pašmaikštauti, pabūti pajacu, klounu. Slepi lyg už širmos savo apnuogintą esybę, kopleksus, baimes.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 198, l. 19.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1983 M.

A. Žižiūno nuotrauka

Nu ir ką? (A. Rekašiaus įrašas)

Man trūksta gabumų. Man viskas sekasi velniškai sunkiai. Aš nekenčiu savęs! Žinau, gyvenime atrodau komiškas. Apie save girdžiu: pamaiva, juokdarys... Tad kodėl rašau tokią tragišką muziką? Juk ja išsakau tai, kas skauda ir kas tikra.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 197, l. 12.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1980–1981 M.

A. Žižiūno nuotraukos

Jis buvo keistai daugiaveidis žmogus: nesulaikomas temperamentas ir pragmatizmas, šaltas protas ir tikėjimas antgamtinėmis galiomis. Toks retas sugebėjimas būti kitokiu, kitokiu nepasimetant...

Donatas Katkus

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 197, l. 13, 17, 18, 19, 4. 

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1983 M.

Man muzika – aukščiausia, ką žmogus gali pajusti, tobuliausia kūrybinių galių išraiška, tačiau taip toli tie klodai, kuriuos reikia pasiekti!

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 198, l. 20, 13, 27.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 200, l. 23.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. A. ŽIAUBERIO DRAUGIŠKAS ŠARŽAS. 1985 M.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 192, l. 1.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. KOMPOZITORIAUS B. KUTAVIČIAUS DRAUGIŠKAS ŠARŽAS. 1978 M.

Bene labiausiai Rekašių išskiria tai, kad jis yra vienas iš nedaugelio lietuvių muzikoje humoristų ir parodistų. Jo muzika groteskiška ir ironiška, netgi autoironiška, ko nė su žiburiu nerasi kolegų kūryboje.

Šarūnas Nakas 

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 194, l. 1.

Lt En