Galerijos
Albumai
PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1974 M.

Kaip aš kuriu muziką? Nelengva paaiškinti... Aš muziką apmąstau. Tai, ką noriu pasakyti, kas netelpa manyje ir jaudina, ilgainiui susiformuoja į kažkokią bendrą mintį. Pradėjęs darbą, dažnai metu jį, blaškausi, galvoju, ir staiga – užčiuopiu tai, ko ieškau. Tuomet ir užsidega ta paslaptingoji kūrybinė ugnelė.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 198, l. 5.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1974 M.

Aš jaučiu, ko man reikia, ką ir kaip turiu rašyti! O tas pojūtis yra dėl to, kad aš nebarbenu atsisėdęs prie fortepijono. Visas orkestras man suskamba iš karto taip, kaip kad ir turi skambėti. Visą savo energiją aš pajungiu tam, kad PAJAUSČIAU.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 200, l. 21.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1982 M.

Dideliuose kūriniuose man pagrindinis yra plastinis momentas. Tai tarsi „baletas“ ant popieriaus lapo. Judanti detalė, besiraitanti figūra visų pirma kyla sąmonėje kaip piešinys, kartu skambėdamas kaip garsas. Tai, ko gero, mano kūrybos raktas. Tomis linijomis operuodamas, kuriu vaizdo, judesio dinamiką.... Kažką analogišką matau ekspresionistų paveiksluose – jie daugiau muzikalūs, negu vizualūs.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 196, l. 29.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1989 M.

1971 m. kompozitorius sukūrė savo pirmąjį atonalų veikalą – Koncertą smuikui ir fortepijonui „Metafonija“, nuo kurio prasidėjo jo atonalusis kūrybos laikotarpis.

Visiems laikams užvėriau fortepijono dangtį.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 202, l. 3.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1989 M.

Negaliu kurti prie fortepijono. Kol pagroju ir užrašau vieną mintį, pabėga kita. Taip aš greitai pavargstu...

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 202, l. 4.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1989 M.

Tuoj suskambės muzika!?

Jo sumanymai visuomet traukė originalumu, o visa kūryba – nenuspėjamomis, paradoksaliomis idėjomis.

Živilė Ramoškaitė

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 201, l. 1.

PASIVAIKŠČIOJIMAI SU ANTANU REKAŠIUMI (LLMA)

ANTANAS REKAŠIUS. 1982 M.

Geriausi sąskambiai, kuriuos pavyko „pagauti“, yra tarsi atspara mano kūrybai, kuri padeda rašyti naują kūrinį, – akordas, replika, o kartais visas epizodas. Mano tikslas – parašyti nors vieną kūrinį, kuris skambėtų ilgai.

LLMA. F. 365, ap. 1, b. 201, l. 3.

Lt En