Parodos
Albumai
Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių rajono LDT 1990-04-06 tarybos sprendimas dėl mandatų komisijos išrinkimo, mandatų komisijos pirmininko R. J. Blažio pranešimas apie įvykusius rinkimus

ŠRVA, f. 1561, ap. 10, b. 1, l. 11-13.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių rajono LDT 1990-04-06 sprendimas dėl Šiaulių rajono LDT pirmininko,Vytauto Šeškaus, išrinkimo, Šiaulių rajono LDT 1990-04-10 sprendimas dėl Šiaulių rajono LDT pirmininko, Antano Šumano, perrinkimo.

ŠRVA, f. 1561, ap. 10, b. 1, l. 19, 24.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių rajono LDT 1990-04-10 sprendimas dėl valdžios ir valdymo organų Šiaulių rajone.

ŠRVA, f. 1561, ap. 10, b. 1, l. 30.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių rajono tarybos 1990-04-10 sprendimas dėl rajono valdytojo, Vytauto Krasausko, išrinkimo

ŠRVA, f. 1561, ap. 10, b. 1, l. 37.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių rajono tarybos 1990-04-18 ir 1990-04-27 sprendimai dėl Šiaulių rajono valdybos struktūros patvirtinimo ir Šiaulių rajono savivaldybės valdybos sudarymo

ŠRVA, f. 1561, ap. 10, b. 1, l. 58-59, 79.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių rajono tarybos 1990-04-10 sprendimas dėl Šiaulių rajono nuolatinių komisijų sudarymo ir komisijų pirmininkų išrinkimo

ŠRVA, f. 1561, ap. 10, b. 1, l. 32-34.

Lt En