Parodos
Albumai
Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

1990 metų kovo 27 d. Joniškio rajono LDT vykdomojo komiteto pareiškimas dėl įgaliojimų grąžinimo ir Joniškio rajono tarybos 1990-04-03 sprendimas dėl tolimesnio rajono LDT vykdomojo komiteto darbo, kol bus patvirtinta rajono valdyba

ŠRVA, f. 1741, ap. 10, b. 1, l. 48-49.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Joniškio rajono tarybos 1990-04-03 sprendimas dėl mandatų komisijos išrinkimo, mandatų komisijos pirmininkės G. Gerikaitės pranešimas apie 1990 metų kovo 24 dienos rinkimus

ŠRVA, f. 1741, ap. 10, b. 1, l. 27-29.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Joniškio rajono LDT tarybos 1990-04-03 sprendimas dėl Joniškio rajono LDT pirmininko, Vytauto Adomaičio, išrinkimo

ŠRVA, f. 1741, ap. 10, b. 1, l. 35.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Joniškio rajono tarybos 1990-04-03 sprendimas dėl Joniškio rajono LDT nuolatinių komisijų sudarymo

ŠRVA, f. 1741, ap. 10, b. 1, l. 41-44

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Joniškio rajono LDT tarybos 1990-04-10 sprendimas dėl Joniškio rajono valdybos struktūros ir nuostatų projekto paruošimo

ŠRVA, f. 1741, ap. 10, b. 1, l. 84.

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Joniškio rajono tarybos 1990-04-24 sprendimas dėl Joniškio rajono valdymo organų struktūros

ŠRVA, f. 1741, ap. 10, b. 1, l. 101-102.

Lt En