Parodos
Albumai
Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Šiaulių miesto tarybos 1990-01-10 pranešimas Šiaulių miesto LDT vykdomajam komitetui dėl sueigos, skirtos Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui

ŠRVA, f. 1063, ap. 1, b. 29, l. 1

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

LPS Šiaulių tarybos 1990-03-15 kreipimasis į šiauliečius atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kvietimas vieningai dirbti Nepriklausomos Lietuvos labui

ŠRVA, f. 1063, ap. 1, b. 291, l. 35

Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

LPS Šiaulių tarybos 1990-04-03 prašymas leisti organizuoti mitingą, skirtą LR parlamento nutarimų palaikymui

ŠRVA, f. 1063, ap. 1, b. 29, l. 49

Lt En