Parodos
Albumai
Paroda „Vietos savivaldos institucijų formavimasis Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“

Pratarmė

Šiemet minime Lietuvos nepriklausomybės 30-etį. 1990 metų vasario 24 dieną Lietuvoje pirmą kartą per 50 šalies okupacijos metų įvyko daugiapartiniai demokratiški Aukščiausiosios Tarybos, kuri 1996 metais buvo pavadinta Aukščiausiąja Taryba-Atkuriamuoju Seimu, rinkimai. Tų pačių metų kovo 11-ąją vykusiame istoriniame Aukščiausios Tarybos posėdyje išrinkti tautos atstovai paskelbė ir pasirašė aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“. Jis skelbė, kad atstatomas 1940 metais svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suverenių galių vykdymas ir Lietuva vėl tampa nepriklausoma valstybė.

1990 metų kovo 24 dieną pirmą kartą demokratiškai buvo renkamos miestų ir rajonų savivaldybių tarybos. Vadovaujantis 1990 metų vasario 12 dienos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos pagrindų įstatymu  pagal teritorinį pagrindą buvo nustatytos dvi savivaldybių pakopos: žemesnioji ir aukštesnioji. Aukštesniosios pakopos savivaldybėms priskiriami rajonai ir respublikos miestai. Žemesniosios pakopos savivaldybėms priskiriamos apylinkės, gyvenvietės, taip pat rajono miestai. Šiaulių apskričiai priklausantys Akmenės, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, Radviliškio, Šiaulių rajono savivaldybės buvo priskiriamos žemesniajai pakopai, o Šiaulių miesto savivaldybė – aukštesniajai pakopai.

Po 1990 metų kovo 24 dienos įvykusių Lietuvos vietinių Tarybų deputatų rinkimų 1990 metų balandžio pirmosiomis dienomis savivaldybių tarybos pradėjo darbą, buvo išrinkti tarybų primininkai, sudarytos Mandatų ir etikos komisijos. Pagal 1990 metų vasario 12 dienos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos pagrindų įstatymą joms buvo pavesta rengti teritorijos ekonominės ir socialinės raidos ilgalaikes programas bei prognozes, rūpintis sveikatos ir gamtos apsaugos, socialinės rūpybos, švietimo, kultūros reikalais, užtikrinti piliečių teises ir laisves, viešąją tvarką, vadovauti vietinio ūkio įmonėms, reguliuoti ūkinę veiklą, nustatyti įkainius ir tarifus už visų teritorijoje esančių įmonių gyventojams teikiamas paslaugas, užtikrinti įstatymų ir Vyriausybės sprendimų vykdymą. Savivaldybių atstovaujamieji valstybinės valdžios organai – Liaudies deputatų tarybos, kurioms vadovavo savivaldybių tarybų pirmininkai. Tarybos savo teritorijoje koordinavo kitų savivaldybės organų veiklą. 1990 metų balandį buvo patvirtintos miesto ir rajonų savivaldybių valdybų struktūros ir savivaldybių valdybos, kurioms vadovavo merai, buvo sudarytos nuolatinės komisijos, kurių veiklą apibrėžė Lietuvos Respublikos įstatymai bei Tarybų reglamentai.

Šiaulių regioninio valstybės archyvo parengtoje virtualioje parodoje „Vietos savivaldos institucijų formavimas Šiaulių apskrityje 1990-1992 metais“ eksponuojami dokumentai iš Šiaulių regioninio valstybės archyvo (ŠRVA) saugomų fondų, asmeninės Šiaulių miesto LDT pirmininko Jono Tručinsko nuotraukos. Dėl dokumentų gausos šiai parodai buvo atrinkti  Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Joniškio rajono, Kelmės rajono Tarybų sesijų protokolai, sprendimai, kuriuose matyti, kaip buvo kuriama vietos valdžia Šiaulių apskrityje 1990 metais. Taip pat eksponuojami  Šiaulių miesto, Šiaulių rajono, Joniškio rajono ir Kelmės rajono tarybos deputatų kreipimaisi į LR Aukščiausiąją Tarybą, miestų ar rajonų gyventojus dėl 1991 metų sausio 13-osios įvykių, 1992 metais vykusių referendumų dėl LR prezidento institucijos atstatymo, Sovietų sąjungos kariuomenės išvedimo iš Lietuvos Respublikos.

Kviečiame apžiūrėti parodą.

Lt En