Galerijos
Albumai
MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Parodos „LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA 1935–1940 M.“ stendai archyve

2015 metais buvo paminėtas Lietuvos dailininkų sąjungos 80-metis. Ta proga Lietuvos literatūros ir meno archyvas parengė dvi parodas – kilnojamąją ir virtualią, kuriose supažindino su Lietuvos dailininkų sąjungos 1935–1940 m. laikotarpio dokumentais.

Kilnojamosios parodos „Lietuvos dailininkų sąjunga 1935–1940 m.“ parengimą iš dalies finansavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerija ir Lietuvos kultūros taryba. Parodos rėmėjai – Lietuvos dailininkų sąjunga ir galerija „Meno parkas“.

Lietuvos literatūros ir meno archyvo parengta mobili paroda „Lietuvos dailininkų sąjunga 1935–1940 m.“ eksponuota 2015 m. rugsėjo 18 d. Vilniaus miesto rotušėje vykusioje Lietuvos dailininkų sąjungos Auksinių ženkliukų teikimo ceremonijoje bei kultūros ir meno premijų laureatų pagerbime, 2015 m. rugsėjo 25 d. – 2015 m. spalio 20 d. dalyvavo galerijos „Meno parkas“ (Kaunas) rengtoje parodoje „Iš archyvų“, spalio 20 d. buvo šios parodos bei Lietuvos dailininkų sąjungos 80-mečio jubiliejaus paminėjimas Kauno rotušėje, eksponuota 2015 m. lapkričio 6 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje tarptautinėje konferencijoje „Institucijų vaidmuo kultūros procesuose“, 2015 m. lapkričio 19 d. – 2015 m. gruodžio 9 d. paroda veikė Lietuvos dailininkų sąjungoje (Vokiečių g. 4/2, Vilnius). 2015 m. lapkričio 24 d. vyko šios parodos pristatymas bei Lietuvos dailininkų sąjungos 80-mečio minėjimui skirtas diskusijų vakaras „Vakar, šiandien, rytoj“, kuriame archyvo darbuotojai pristatė parodą bei dokumentus, netilpusius į ekspoziciją.

 

2015 m.

 

http://www.archyvai.lt/lt/llma_v.pasrodos/new_3918/lietuvos-dailininku-sajunga-u6ea.html

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Paroda „LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA 1935–1940 M.“ Vilniaus rotušėje

2015 m.

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Paroda „LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA 1935–1940 M.“ Kaune, galerijoje „Meno parkas“

2015 m.

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Paroda „LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA 1935–1940 M.“ Tarptautinėje konferencijoje Moklsų akademijos prezidiumo rūmuose

2015 m.

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Paroda „LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA 1935–1940 M.“ Lietuvos dailininkų sąjungoje

2015 m.

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Paroda „LIETUVOS DAILININKŲ SĄJUNGA 1935–1940 M.“ Birštone

2016 m.

Lt En