Galerijos
Albumai
MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Skaitykla

Aktorius Remigijus Vilkaitis Lietuvos literatūros ir meno archyvo skaitykloje skaito jį dominančius dokumentus.

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Parodos archyvo skaitykloje

Jolita Kaškevičiūtė, Rasa Vaškaitė ir Kristina Šmagoriūtė prie parengtos parodos, skirtos Vytauto Bacevičiaus 90-osiosms metinėms paminėti. 1995-10-04

Marija Dauguvietytė prie Ipolitui Tvirbutui skirtos parodos. 1999-10-04

Virginija Kunigėlytė su Jurgiu ir Zofija Gaižauskai prie Jurgio Gaižausko 80-mečiui skirtos parodos. 2002-11

Jolita Dimbelytė-Mchichou prie parengtos parodos „Donatui Banioniui – 80“ ir su Donatu Banioniu prie archyvo pastato Mindaugo g. 8. 2003--2004 m.

Algimantas Bružas ir Egidija Kaulakytė prie Algimanto Bružo 80-mečiui skirtos parodos. 2012-01-30 

Lt En