Galerijos
Albumai
MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Archyvo darbuotojai

Iš kairės: 1. J. Žiemytė, 2. D. Tumkevičiūtė, 3. N. Keršytė, 4. E. Banionis, 5. J. Mačiulis. 1971 m.

Iš kairės: 1. Ona Kiaušaitė-Juozapaitienė, 2. Vida Tumelionytė, 3. Nastazija Keršytė. 1972 m.

Iš kairės: 1. Ona Kiaušaitė-Juozapaitienė, 2. E. Oginskaitė, 3. R. Oginskas, 4. Jonas Mačiulis, 5. Nastazija Keršytė, 6. Danutė Tumkevičiūtė, 7. Saulius Indriulaitis, 8. L. Kanopkienė, 9. Angelė Pečiukonienė. 1973 m.

LLMA. F. 792, ap. 1, b. 51, l. 11, 17, 19.

Rita Melinskaitė

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. R. Oginskas, 2. E. Oginskaitė, 3. Saulius Indriulaitis, 4. Nastazija Keršytė, 5. Janina Žiemytė. Antroje eilėje iš kairės: 2. Danutė Tumkevičiūtė, 3. Angelė Pečiukonienė, 4. Vida Tumelionytė, 5. Ona Kiaušaitė-Juozapaitienė. 1973 m. 

LLMA. F. 139, ap. 1, b. 333, l. 13.

Pirmoje eilėje iš kairės: 1. Dalia Balsevičiūtė, 2. Egidijus Banionis, 3. Virginija Kunigėlytė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Audronė Jovaišienė, 2. Angelė Pečiukonienė, 3. Saulius Indriulaitis, 4. Alvyda Steponavičiūtė, 5. Vida Šimėnaitė, 6. Violeta Žilinskaitė-Tumasonienė, 7. Janina Žiemytė, 8. Vida Tumelionytė, 9. Aldona Šlepetienė, 10. Laima Kiauleikytė. [1981--1985] m.

 

 

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Archyvo darbuotojai

Priekyje: Rasa Vaškaitė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Alfonsas Dūdys, 2. Janina Žiemytė, 3. Jolita Kaškevičiūtė, 4. Rūta Mielkutė, 5. Alvyda Steponavičiūtė, 6. Rima Bareikienė, 7. Vida Šimėnaitė. 1997 m. 

Priekyje: Vida Šimėnaitė. Antroje eilėje iš kairės: 1. Janina Žiemytė, 2. Angelė Pečiukonienė, 3. Jovita Grikienytė-Geibavičienė, 4. Evelina Lukoševičiūtė, 5. Ona Bakšienė, 6. Zita Gutkauskienė, 7. Rima Bareikienė, 8. Rasa Vaškaitė. 1999 m.  

Sėdi iš kairės: 1. Ona Bakšienė, 2. Audronė Jovaišienė, 3. Žibuoklė Žukovienė, 4. Rasa Vaškaitė, 5. Jovita Grikienytė-Geibavičienė, 6. Alvyda Steponavičiūtė. Stovi iš kairės į dešinę: 1. Jolita Dimbelytė-Mchichou, 2. Virginija Kunigėlytė, 3. Evelina Lukoševičiūtė, 4. Zita Gutkauskienė, 5. Rima Bareikienė, 6. Svetlana Lavrentjeva, 7. Violeta Chodosevičiūtė, 8. Egidija Kaulakytė, 9. Vida Šimėnaitė. 

Sėdi iš kairės: 1. Dainius Narvidas, 2. Vida Šimėnaitė, 3. Vytautas Alekna. Stovi iš kairės: 1. Svetlana Lavrentjeva, 2. Jolita Dimbelytė-Mchichou, 3. Audronė Jovaišienė, 4. Žibuoklė Žukovienė, 5. Zita Gutkauskienė, 6. Angelė Pečiukonienė, 7. Rasa Vaškaitė, 8. Rima Bareikienė, 9. Vidutė Zaleckienė. 

Sėdi iš kairės: 1. Jolita Skėrytė, 2. Rima Bareikienė, 3. Rūta Mielkutė, 4. Jovita Grikienytė-Geibavičienė, 5. Dainius Narvidas, 6. Vida Šimėnaitė, 7. Angelė Pečiukonienė, 8. Ona Bakšienė. Stovi iš kairės: 1. Violeta Chodosevičiūtė, 2. Aldona Šlepetienė, 3. Žibuoklė Žukovienė, 4. Audronė Jovaišienė, 5. Svetlana Lavrentjeva, 6. Evelina Lukoševičiūtė, 7. Rasa Vaškaitė, 8. Zita Gutkauskienė, 9. Alvyda Steponavičiūtė, 10.Vytautas Alekna. 

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Archyvo darbuotojai

Iš kairės: Violeta Chodosevičiūtė, Svetlana Lavrentjeva, Haida Tamulevičienė.

Iš kairės: Virginija Kunigėlytė, Jolita Kaškevičiūtė, Rasa Vaškaitė, Violeta Chodosevičiūtė.

Viktoras Domarkas ir Vida Šimėnaitė.

Benjaminas Kaluškevičius.

1. Vida Šimėnaitė, 2. Jovita Geibavičienė, 3. Virginija Kunigėlytė, 4. Neringa Narmontaitė, 5. Jolita Dimbelytė-Mchichou, 6. Rasa Vaškaitė, 7. Ona Bakšienė, 8. Rūta Mielkutė, 9. Angelė Pečiukonienė, 10. Alvyda Steponavičiūtė, 11. Irena Krejerienė, 12. Egidija Kaulakytė, 13. Rūta Žemaitytė, 14. Vytautas Alekna, 15. Žibuoklė Žukovienė, 16. Irena Šilobrit, 17. Gražina Grudzinskienė, 18. Sondra Daunienė. 2015 m.

 

MUMS TIK PUSĖ AMŽIAUS! (LLMA)

Archyvo darbuotojai

Modesta Kuprijevskaitė (3 iš kairės), direktorius Juozapas Blažiūnas (7), Daivaras Kažukauskas (8) su praktiką archyve atliekančiais Vilniaus Universiteto Komunikacijos fakulteto studentais. 2016 m.

Šarūnas Rimšelis. 2018 m. 

Vaida Jonušytė ir Juozapas Blažiūnas. 2018 m.

Emilija Vaiginytė. 2018 m.

Lt En