Parodos
Albumai
MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona lankosi Kauno karo ligoninėje. Šalia – vyskupas Pranciškus Karevičius.

1919 m.
P-18840.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Karo ligoninė, įkurta Stepono Batoro universiteto Medicinos fakulteto aktų salėje.

Vilnius, 1920 m.
J. Bulhako nuotrauka.
P-11097.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Vilniaus karo ligoninės gydytojai, medicinos seserys ir ligoniai.

1920 m.
P-01632.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Sužeistųjų tvarstymo punktas Trakų apylinkėse.

1920 m.
A045-P428.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno karo ligoninės chirurgijos skyriaus palata.

1920 m.
P-19176.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

[Kraujo perpylimas ligoniui Kauno ligoninėje].

1924 m.
A045-P430.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Šiaulių miesto ligoninėje atliekama operacija.

1924 m.
A014-P165.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Gydytojas Aronas Pikas Šiaulių miesto ligoninėje skiepija vaikus nuo raupų.

1924 m.
A014-P154.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Šiaulių miesto ligoninės palata. Palatos gale stovi gydytojas Aronas Pikas.

1925 m.
A014-P167.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Šiaulių miesto ligoninės rentgeno kabinetas.

1924 m.
A014-P168.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno karo ligoninėje atliekama operacija.

Pirma iš dešinės – vyriausioji medicinos sesuo Ona Čebelytė, antras – chirurgijos skyriaus vedėjas Juozas Žemgulys, trečias – karo ligoninės vyriausiasis gydytojas pulkininkas leitenantas Kazys Oželis.

XX a. 3 deš.
P-12063.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno karo ligoninės vyriausioji medicinos sesuo Ona Čebelytė, pirmoji Lietuvoje apdovanota gailestingųjų seserų aukščiausiuoju apdovanojimu – Tarptautinio Raudonojo Kryžiaus Florence Nightingale medaliu.

Kaunas, XX a. 3 deš.
P-12388.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno karo ligoninės greitosios pagalbos automobilis.

XX a. 3 deš.
P-12067.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Marijampolės ligoninės palata.

XX a. 3 deš.
I. Fridbergo nuotrauka.
P-14072.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Vilkaviškio ligoninės gydytojai ir ligoniai.

XX a. 3 deš.
P-08726.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kupiškio ligoninės gydytojai ir medicinos seserys.

[1930] m.
J. Karazijos nuotrauka.
4-04424.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kupiškio ligoninės medicinos seserys.

[1936] m.
J. Karazijos nuotrauka.
4-04438.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kalvarijos valstybinės psichiatrijos ligoninės gydytojai.

1934 m.
I. Mirlino nuotrauka.
P-36666.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Gydytojas Vladislovas Čaplinskas Kalvarijos valstybinės psichiatrijos ligoninės laboratorijoje apžiūri pacientę.

1934 m.
I. Mirlino nuotrauka.
P-36663.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Gydytojas Vladislovas Čaplinskas Kalvarijos valstybinės psichiatrijos ligoninės laboratorijoje.

1934 m.
I. Mirlino nuotrauka.
P-36662.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Viekšnių vaistinė.

XX a. 3 deš.
P-40565.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Vaistinė Vilniuje.

XX a. 3 deš.
P-15702.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Ligoninės naujagimių skyrius.

Vieta ir data nenustatyta.
A. Janeliūno nuotrauka.
P-12066.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Motinos ir vaiko centras Smilgiuose.

XX a. 4 deš.
A. Patamsio nuotrauka.
P-32470.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Medicinos seserys rentgeno kabinete.

[Kaunas], XX a. 4 deš.
P-13171.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Vytauto Didžiojo universiteto Medicinos fakulteto dekanas, profesorius Vladas Lašas darbo kabinete.

[1933] m.
0-081141.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Tuberkuliozės sanatorijos Aukštojoje Panemunėje atidarymo metu kalba dr. Kazys Grinius.

Kaunas, 1937 m. birželio 29 d.
M. Smečechausko nuotrauka.
2-01204.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno miesto ligoninės stomatologijos skyrius.

1937 m.
S. Bajero nuotrauka.
P-34458.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno karo ligoninės gydytojai ir medicinos seserys.

Kaunas, 1938 m.
A. Pajaujo nuotrauka.
P-15008.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Palangos ligoninės gydytojai ir ligoniai.

1940 m.
P-11122.

MEDICINOS PAGALBOS LIETUVOJE FRAGMENTAI (LCVA)

Kauno apygardos ligonių kasos rūmai Birštone.

1940 m.
P-11237.

Lt En