Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Vytauto Didžiojo metai

1930 m. iškilmingai pažymėtos Lietuvos valdovo – Vytauto Didžiojo – 500 metų mirties metinės. 1930-ieji buvo paskelbti Vytauto Didžiojo metais, kunigaikščio garbei Lietuvos universitetui suteiktas Vytauto Didžiojo vardas, taip pat jo vardu pavadintos gatvės, gimnazijos, statyti paminklai. Po visą Lietuvą vežiotas Vytauto paveikslas, kurį žmonės Lietuvos miestuose ir miesteliuose sutikdavo su ypatinga pagarba, varpų skambesiu.

„Ir mes sukilom – ir laimėjom – taip kaip Tu Žalgirio mūšį. <...> Tavo galinga dvasia nepaliauja plasnojus Lietuvos padangėj karžygio trimitu šaukdama kiekvieną Lietuvos sūnų, kiekvieną jos dukrą kaupti savo dvasios jėgas ir, <...> sugiedoti Laisvės Himną“ .

Ištrauka iš raportų knygos „Vytauto Didžiojo garbei“, 1930 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Nuotraukoje: Raportų knygos „Vytauto Didžiojo garbei“ viršelis.

1930 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Raportų knygos „Vytauto Didžiojo garbei“ puslapis

1930 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En