Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Valstybės perversmas Lietuvoje

1926 m. gruodžio 17 d. įvyko valstybės perversmas, kurio metu buvo nušalinta Vyriausybė, Respublikos Prezidentas. Valdžią perėmė ir Prezidentu tapo Antanas Smetona, Ministru Pirmininku – Augustinas Voldemaras. Vėliau buvo paleistas demokratiškai išrinktas Seimas.

Perversmininkų atsišaukime 1926 m. gruodžio 17 d. buvo rašoma: „Lietuvos kariuomenė, kuri guldė galvas už brangią Lietuvą <...> nutarė paimti laikinai šalies valdymą į savo rankas, kad kuo greičiausia davus tą valdžią į rankas tikrų Lietuvos sūnų. VISOJE ŠALYJE SKELBIAMA KARO STOVIS, o KAUNO MIESTE apgulos stovis“.

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus aktas, kuriuo tvirtinamas Augustino Voldemaro Ministrų Kabinetas

1926 m. gruodžio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En