Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

UNESCO paveldas Lietuvoje

1994 m. gruodžio 17 d. į UNESCO Pasaulio paveldo sąrašą buvo įtrauktas pirmasis Lietuvos objektas – Vilniaus istorinis centras. Vėliau šį sąrašą papildė dar trys reikšmingos Lietuvos vietos – tai Kuršių nerija, Kernavės archeologinė vietovė ir Struvės geodezinio lanko punktai. Į UNESCO komisijos rengiamą Reprezentatyvųjį žmonijos nematerialaus kultūros paveldo sąrašą buvo įtraukta kryždirbystė ir kryžių simbolika Lietuvoje, dainų ir šokių švenčių tradicija, lietuvių polifoninės dainos – sutartinės. Šie objektai – tai Lietuvos vertybės, kuriomis mūsų šalis gali ir privalo didžiuotis bei išsaugoti juos ateities kartoms.

Nuotraukoje: Katedros aikštė XIX a.

Lietuvos SSR mokslų akademijos Centrinės bibliotekos Rankraščių skyrius. Perfotografavo Mečislovas Sakalauskas.

Vilniaus regioninis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Kuršių marios ir apželdintos Nidos kopos

Nida, 1936 m. Vilniaus regioninis valstybės archyvas
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Aukuro, Pilies ir Mindaugo sosto kalnų vaizdas nuo Lizdeikos kalno Kernavėje

1985 m. birželio 24 d. Vigyto Balčiūno nuotrauka. Vilniaus regioninis valstybės archyvas.
Lt En