Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Taikos sutartis su Sovietų Rusija

1920 m. liepos 12 d. buvo pasirašyta Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos taikos sutartis. Šia sutartimi Rusija be atodairos pripažino Lietuvos nepriklausomybę, šalies teritorijai priskyrė Vilniaus, Gardino, Lydos ir Ašmenos sritis. Taikos sutartyje buvo numatyta grąžinti iš Lietuvos išvežtą turtą, įskaitant archyvus, bibliotekas bei kitas kultūros vertybes, taip pat 3 milijonais aukso rublių kompensuoti Pirmojo pasaulinio karo metu patirtus nuostolius.

Nuotraukose: Lietuvos Respublikos ir Sovietų Rusijos taikos sutarties pirmasis ir antrasis puslapiai.

1920 m. liepos 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En