Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą

Lakūnai Steponas Darius ir Stasys Girėnas buvo pirmieji lietuviai lėktuvu „Lituanica“ perskridę Atlanto vandenyną. 1933 m. liepos 15 d. S. Darius ir S. Girėnas pakilo iš Niujorko oro uosto ir planavo skrisdami be sustojimo nusileisti Kaune. Liepos 17 d. įveikę beveik 7 000 km aviatoriai patyrė katastrofą, lėktuvas sudužo Soldino miške (dabartinė Lenkijos teritorija), likus maždaug 700 km iki Kauno. Žinia apie lakūnų žūtį sukrėtė Lietuvą, Kaune jų nusileidimo laukė daugybė žmonių. S. Darius ir S. Girėnas tapo nacionaliniais didvyriais, buvo iškilmingai palaidoti, po mirties jiems suteikti apdovanojimai, lakūnų atminimui ir istoriniam skrydžiui įprasminti pastatyti paminklai.

Nuotraukoje: Savaitraščio „Amerikos lietuvis“ plakatas, skirtas Steponui Dariui ir Stasiui Girėnui.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą

Lietuvos generalinio konsulo Niujorke Povilo Žadeikio telegrama Lietuvos pasiuntinybei Londone, kurioje pranešama, kad  Steponas Darius ir Stasys Girėnas išskrido į Kauną.

1933 m. liepos 15 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

 

Agentūros ELTA 1933 m. liepos 17 d. telegrama Lietuvos pasiuntinybei Vašingtone apie Stepono Dariaus ir Stasio Girėno žūtį.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Respublikos Prezidento aktas

Respublikos Prezidento aktas dėl lakūnų Stepono Dariaus ir Stasio Girėno apdovanojimo Vyčio kryžiaus V laipsnio ordinais.

1933 m. liepos 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Lt En