Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Sovietų Sąjungos ultimatumas Lietuvai

1940 m. birželio 14 d. Sovietų Sąjunga įteikė Lietuvai ultimatumą, kuriame buvo reikalaujama suimti bei teismui perduoti vidaus reikalų ministrą Kazį Skučą ir Valstybės saugumo departamento direktorių Augustiną Povilaitį, apkaltintus provokacijomis prieš sovietų kariuomenę Lietuvoje; sudaryti naują vyriausybę; įsileisti į Lietuvą neribotą Raudonosios armijos karių skaičių. Atsakyti į ultimatumą Lietuvai buvo skirtos tik 9 valandos. Paskutiniame Vyriausybės posėdyje buvo nuspręsta priimti reikalavimus. Jau kitą dieną, birželio 15-ąją, Sovietų Sąjunga, sulaužiusi visas dvišales sutartis su Lietuva, šalį okupavo, o  kiek vėliau pradėjo sovietizacijos procesą.

Nuotraukose: Sovietų Sąjungos ultimatumo Lietuvai tekstas.

Maskva, 1940 m. birželio 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Okupuotos Lietuvos liaudies kariuomenės dislokacijos planas

1940 m. liepos 27 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Diplomato Vytauto Gylio telegrama

Diplomato Vytauto Gylio telegrama Užsienio reikalų ministerijai, kurioje reiškiamas protestas prieš Lietuvos okupaciją. 1940 m. rugpjūčio 1 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En