Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Simo Kudirkos bandymas siekti politinio prieglobsčio JAV

1970 m. lapkričio 23 d. JAV teritoriniuose vandenyse plaukiojusios bazės „Tarybų Lietuva“ radijo operatorius Simas Kudirka peršoko į JAV pakrantės apsaugos laivą „Vigilant“ ir pasiprašė politinio prieglobsčio. JAV pareigūnams atsisakius, S. Kudirka jėga buvo grąžintas į sovietų laivą, parplukdytas į Lietuvą, suimtas ir nuteistas 10 metų kalėti lageryje. Šis įvykis sulaukė didžiulio atgarsio JAV žiniasklaidoje ir visuomenėje, kilo tarptautinis skandalas ir protestų dėl pareigūnų elgesio banga. S. Kudirkos motinai, kuri buvo gimusi JAV, atgavus Amerikos pilietybę, 1974 m. jis buvo išleistas iš kalėjimo ir su šeima išvyko į JAV. Ten dalyvavo lietuvių išeivijos organizacijų veikloje, skaitė paskaitas apie sovietinį režimą. Apie Simą Kudirką yra parašyta ne viena knyga, sukurtas dokumentinis filmas „Simas Kudirka Čikagoje“ bei televizijos filmas „Simo Kudirkos dezertyravimas“.

Nuotraukoje: JAV pakrančių apsaugos laivas „Vigilant“.

1970 m. lapkričio 23 d. 

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Amerikos lietuvių tarybos proklamacija apie Simo Kudirkos nesėkmingą bandymą gauti politinį prieglobstį JAV

[1970 m. lapkričio mėn.] Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Simas Kudirka Valstybės saugumo komiteto tardymo izoliatoriuje Vilniuje

1970 m. gruodžio 18 d. Lietuvos ypatingasis archyvas
Lt En