Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Privalomas pradinis mokslas

1922 m. Steigiamajam Seimui priėmus Pradžios mokyklų įstatymą, 1927–1928 m. pradėta vykdyti privalomojo pradinio mokslo prievolė, 1930 m. įvestas visuotinis vaikų pradinis išsilavinimas. Tuo metu veikė 2 386 pradinės mokyklos, kuriose mokėsi daugiau nei  150 000  mokinių. Taip pat buvo nustatyta nauja mokytojų rengimo tvarka, pradėti leisti nauji vadovėliai. Mokyklas turėjo ir tautinės mažumos.

Nuotraukoje: Dusetų pradžios mokyklos I ir IV skyrių mokiniai su mokytoju A. Pranckūnu.

Zarasų rajonas, 1933–1934 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Švietimo ministerijos aplinkraštis

Aplinkraštis dėl privalomo pradžios mokyklos lankymo įvedimo.

1927 m. gruodžio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Kauno apskrities Veliuonos valsčiaus Gistėnų pradžios mokyklos pastato projektas.

[1927–1928 m.] Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En