Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija

1992 m. spalio 25 d. referendume Lietuvos piliečiai balsavo už naująją Lietuvos Respublikos Konstituciją, kuri įsigaliojo lapkričio 2 d. Konstitucijoje nusakyti pagrindiniai valstybės valdymo principai, piliečių laisvės bei teisės. Konstitucijos preambulėje įtvirtinta nuostata, jog Lietuva yra atvira, teisinga, pilietinė visuomenė bei teisinė valstybė, išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius, įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje, yra nepriklausoma demokratinė respublika. Pamatinė Konstitucijos nuostata – Valstybę kuria Tauta, suverenitetas priklauso Tautai.

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Konstitucijos preambulė.

1992 m. spalio 25 d.

Lietuvos Respublikos Seimo archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ pasirašymo ceremonija

Dokumentus pasirašo Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis.

1992 m. lapkričio 6 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl Lietuvos Respublikos Konstitucijos įsigaliojimo tvarkos“ pasirašymo ceremonija

1992 m lapkričio 6 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas
Lt En