Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Prievartinė kolektyvizacija

1947 m., panaikinus privačią nuosavybę, buvo pradėtas kolūkių steigimas (kolektyvizacija). Sovietų valdžios ekonominės sankcijos, teroras, masiniai ūkininkų ir jų šeimų trėmimai, nusavinti pastatai – tokių priemonių buvo imtasi norint Lietuvoje įvykdyti kolektyvizacijos procesus. 1951 m. pradžioje buvo kolektyvizuota apie 90 proc. ūkių, o jau 1953 m. kolektyvizacija Lietuvoje užbaigta

Kauno apskrities Karmėlavos valsčiaus Vieškūnų kaimo ištremto valstiečio Vinco Kasiukevičiaus turto surašymo (nacionalizavimo) aktas.

1949 m. kovo 25 d.

Kauno regioninis valstybės archyvas. 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto nutarimas dėl kolektyvizacijos

1948 m. kovo 20 d. Lietuvos ypatingasis archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Rugiapjūtės ir bulviakasio darbai Lietuvos kolūkiuose

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

Lt En