Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pirmosios „Amerikos balso“ radijo laidos lietuvių kalba

Nuo 1951 m. vasario 16 d. iki 2004 m. vasario 27 d. buvo transliuojamos JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ laidos lietuvių kalba. Šaltojo karo metu laidomis buvo siekiama informuoti radijo klausytojus apie demokratinių šalių politinę, ekonominę raidą bei kultūrinį gyvenimą, pateikti patikimų žinių iš okupuotos Lietuvos, analitinėse apžvalgose atskleisti krašte vykstančių procesų esmę. Vienas ilgiausiai „Amerikos balse“ dirbusių žurnalistų – Romas Sakadolskis. 2007 m. „Amerikos balso“ radijo laidų  įrašai buvo perduoti saugoti Lietuvos centriniam valstybės archyvui.

Lietuvos Respublikos įgaliotasis ministras ir nepaprastasis pasiuntinys JAV Povilas Žadeikis per pirmąją „Amerikos balso“ transliaciją, 1951 m. vasario 16 d. sakė: „Ši pirmoji radijo ekskursija lietuviškai per „Amerikos balsą“ Lietuvos nepriklausomybės šventės dienoje parodo, kiek laisvasis pasaulis teikia svarbos Lietuvos nepriklausomybės minėjimo dienai. Šio reikšmingo įvykio proga, ne tik pačių lietuvių, bet ir jų gausių bičiulių užsienyje mintys yra nukreiptos į jus, kurie esate likę savo tėvynėje ir nešiojate savo širdyse įsitikinimą, kad ateis laikas ir Lietuva vėl bus laisva.“

Nuotraukoje: JAV lietuvių radijo programos „Margutis“ dalyviai radijo stoties studijoje. Iš kairės: 1. Diktorius Bronius Dirmeikis, 2. Žurnalistas, radijo stoties „Amerikos balsas“ diktorius Povilas Julius Labanauskas, 3. Diktorius, būsimasis Lietuvos Respublikos Prezidentas Valdas Adamkus.

Čikaga, JAV, XX a. 6-asis dešimtmetis.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ interviu su V. Kudirkos giminaitėmis.

100-ųjų Vinco Kudirkos gimimo metinių paminėjimui skirtas JAV radijo stoties „Amerikos balsas“ interviu su V. Kudirkos giminaitėmis. Čikaga, JAV, 1958 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En